Proff
Proff
Annonce
Annonce

ERRV Holdings ApS

CVR-nr36941030
AdresseDokvej 4, 6700 Esbjerg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning0000985.695
Vareforbrug430-480540673287.262
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-430-480-540-673674.596
Personaleomkostninger0000-373.351
Afskrivninger0000-281.346
Kapacitetsomkostninger-14200.000250.0000-23.963
Primært resultat-444-200.480-250.540-67319.899
Finansielle indtægter63440
Finansielle udgifter-29.408-35.607-6.550-31-376.993
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00-250.00000
Finansielle poster netto-29.402-35.604-256.546-27-376.993
Ordinært resultat-29.846-236.083-257.086-700-357.094
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-29.846-236.083-257.086-700-357.094
Skat af årets resultat11126458-103-36
Årets resultat-29.734-236.057-256.628-803-357.130

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000493.502
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000493.859
Grunde og bygninger000046.868
Andre anlæg og driftsmidler00005.343
Øvrige materielle anlægsaktiver0000117.469
Materielle anlægsaktiver i alt00003.977.738
Kapitalandele000025
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt000025
Anlægsaktiver i alt00004.471.622
Varebeholdninger000017.421
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000136.623
Tilgodehavender hos nærtstående parter1761701661630
Andre tilgodehavender019151348.521
Værdipapirer00000
Likvide midler3.19428831630338.629
Omsætningsaktiver i alt3.370477633228506.169
Status balance3.3704776332284.977.790
Selskabskapital150150150150150
Overført resultat-327.694-493.400-257.343-358-442.506
Udbytte00000
Øvrige reserver-1.148-1.148-1.148-1.5050
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel0-494.398-258.341-1.713-442.357
Minoritetsinteressernes andel0000272
Egenkapital i alt0-494.398-258.341-1.713-442.085
Udskudt skat000024
Hensættelse0000-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00002.224.675
Kortfristet gæld til nærtstående parter328.972494.719258.8381.8310
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat01900869
Varekreditorer13613613611056.804
Anden gæld2.954000122.227
Kortfristet gæld i alt332.062494.874258.9741.9413.193.199
Passiver i alt3.3704776332284.977.790

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte0000905
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ERRV Holdings ApS

CVR-nr 36941030

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ERRV Holdings ApS

CVR-nr: 36941030

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ERRV Holdings ApS

CVR-nr: 36941030

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger