Proff
Proff
Annonce

ERHVERVSFREMMESELSKABET MORS ApS

CVR-nr36019123
AdresseLimfjordsvej 42, 7900 Nykøbing M

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning--00-
Vareforbrug00141727
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-12-17-14-17-27
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-12-17-14-17-27
Finansielle indtægter3421122744
Finansielle udgifter0-16-16-110
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto345-41644
Ordinært resultat22-12-18-217
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat22-12-18-217
Skat af årets resultat-5340-4
Årets resultat17-9-14-213

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender100200300600810
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt100200300600810
Anlægsaktiver i alt100200300600810
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter5252525454
Andre tilgodehavender27610
Værdipapirer00000
Likvide midler2.5082.3782.3962.0961.906
Omsætningsaktiver i alt2.6742.5562.4662.1831.992
Status balance2.7742.7562.7662.7832.802
Selskabskapital5050505050
Overført resultat2.7142.6972.7062.7202.722
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.7642.7472.7562.7702.772
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.7642.7472.7562.7702.772
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat000012
Varekreditorer999915
Anden gæld00033
Kortfristet gæld i alt9991230
Passiver i alt2.7742.7562.7662.7832.802

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ERHVERVSFREMMESELSKABET MORS ApS

CVR-nr 36019123

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ERHVERVSFREMMESELSKABET MORS ApS

CVR-nr: 36019123

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ERHVERVSFREMMESELSKABET MORS ApS

CVR-nr: 36019123

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger