Proff
Proff

Erhverv og Bolig Byg A/S (EBB A/S)

CVR-nr40580298
AdresseHaraldsvej 66A, 8960 Randers SØ.

Erhverv og Bolig Byg A/S – også kaldt EBB i dagligdagen – er en nystartet virksomhed med to meget resultatorienterede og erfarne byggefolk, der med deres samlede erfaringer og kendskab til branchen, i fælles ejerskab ønsker at etablere sig på et marked for Hoved- og totalentrepriser inden for erhvervsbyggeri, detailbutikker og boligbyggeri. EBB A/S målrettes særskilt mod Øst- og Midtjylland samt Nordjylland, hvor vi bl.a. kan tilbyde almene boligselskaber, developer-firmaer, private bygherrer, dagligvare-, detail-, og kædebutikker en dedikeret samarbejdspartner, som kan håndtere alle aspekter i en byggeopgave. Fra professionel sparring om byggeopgavens idé samt dennes modningsfase til tilbud og selve opførelsen. Vi tilbyder at bygge alt inden for totalentrepriser og hovedentrepriser, hvor specifikt erhvervsbyggeri, detailbutikker og boligbyggeri er vores kerneområder. Du får en dedikeret samarbejdspartner til dit byggeriprojekt med særlige kompetencer for afgivelse af tilbud og beskrivelser på de tidlige idégrundlag, og herefter at kunne fastholde gennem et formelt samarbejde, en stram styring af projektets budgetter og kvalitetssikring. Dette giver dig som kunde en større tryghed i dine økonomiske beslutninger i alle byggeriets faser. Hvilket vi altid arbejder hårdt på at kvalitetssikre.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-082022-082021-082020-08
Startdato

01.09.2022

01.09.2021

01.09.2020

01.06.2019

Sluttdato

31.08.2023

31.08.2022

31.08.2021

31.08.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-082022-082021-082020-08
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste24.24517.93512.2427.440
Personaleomkostninger-9.640-8.852-6.260-1.438
Afskrivninger-114-70-320
Kapacitetsomkostninger0-2500
Primært resultat14.4918.9885.9506.002
Finansielle indtægter213000
Finansielle udgifter-47-54-128-205
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto166-54-128-205
Ordinært resultat14.6578.9335.8225.797
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat14.6578.9335.8225.797
Skat af årets resultat-3.230-1.969-1.284-1.276
Årets resultat11.4286.9644.5384.521

BALANCEREGNSKAB

2023-082022-082021-082020-08
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler3985121280
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt3985121280
Kapitalandele6.0006.00000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt6.0006.00000
Anlægsaktiver i alt6.3986.5121280
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser29.92215.2251.5596.702
Tilgodehavender hos nærtstående parter276000
Andre tilgodehavender2.9252.7071.0001.000
Værdipapirer0000
Likvide midler34.56624.61022.53422.784
Omsætningsaktiver i alt67.97542.74625.17330.546
Status balance74.37349.25925.30130.546
Selskabskapital1.0001.0001.0001.000
Overført resultat19.00014.0239.0594.521
Udbytte6.4512.00000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel26.45117.02310.0595.521
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt26.45117.02310.0595.521
Udskudt skat0000
Hensættelse6.8865.3483.1231.481
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld025603.155
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt025603.155
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat2.438000
Varekreditorer37.90826.4419.70614.062
Anden gæld6891902.4136.327
Kortfristet gæld i alt41.03526.63112.11920.389
Passiver i alt74.37349.25925.30130.546

ANDET

2023-082022-082021-082020-08
Antal ansatte111071
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Erhverv og Bolig Byg A/S (EBB A/S)

CVR-nr 40580298

Årsrapport 01.09.2022 (PDF)

Periode: 01.09.2022 - 31.08.2023

Årsrapport 01.09.2021 (PDF)

Periode: 01.09.2021 - 31.08.2022

Årsrapport 01.09.2020 (PDF)

Periode: 01.09.2020 - 31.08.2021

Årsrapport 01.06.2019 (PDF)

Periode: 01.06.2019 - 31.08.2020

Kreditrapport

Erhverv og Bolig Byg A/S (EBB A/S)

CVR-nr: 40580298

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Kreditrapport

Erhverv og Bolig Byg A/S (EBB A/S)

CVR-nr: 40580298

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger