Proff
Proff
Annonce
Annonce

EQT Partners Denmark ApS

CVR-nr41073381
AdresseStrandvejen 58 5, 2900 Hellerup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning164.963136.58696.542
Vareforbrug55.45031.94735.849
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste109.512104.63960.693
Personaleomkostninger-63.757-63.312-38.072
Afskrivninger-606-322-367
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat45.15041.00522.254
Finansielle indtægter1.5831.425477
Finansielle udgifter-334-252-603
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto1.2501.172-126
Ordinært resultat46.39942.17822.128
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat46.39942.17822.128
Skat af årets resultat-10.208-9.383-4.925
Årets resultat36.19132.79417.203

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger1.5321.97796
Andre anlæg og driftsmidler809686103
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt2.3412.663198
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.001925951
Finansielle anlægsaktiver i alt1.001925951
Anlægsaktiver i alt3.3423.5881.149
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser50670
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.462015.685
Andre tilgodehavender793692707
Værdipapirer000
Likvide midler119.255123.23963.592
Omsætningsaktiver i alt121.966124.78980.835
Status balance125.308128.37781.983
Selskabskapital457457457
Overført resultat41.67141.8888.410
Udbytte36.19132.7908.600
Øvrige reserver0032.004
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel78.31975.13549.471
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt78.31975.13549.471
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter07.5801.051
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat7.9926.2844.365
Varekreditorer3.9544851.042
Anden gæld35.04238.89326.055
Kortfristet gæld i alt46.98853.24232.512
Passiver i alt125.308128.37781.983

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte252220
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

EQT Partners Denmark ApS

CVR-nr 41073381

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

EQT Partners Denmark ApS

CVR-nr: 41073381

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

EQT Partners Denmark ApS

CVR-nr: 41073381

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger