Proff
Proff
Annonce

Energipark Nyland A/S

CVR-nr41967226
AdresseGavnø 2, 4700 Næstved

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

21.12.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug145260
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste-14-5-26-15
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat-14-5-26-15
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter0-3-40
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto0-3-40
Ordinært resultat-14-9-30-15
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat-14-9-30-15
Skat af årets resultat0000
Årets resultat-14-9-30-15

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt0000
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter3000
Andre tilgodehavender0070
Værdipapirer0000
Likvide midler337379395400
Omsætningsaktiver i alt340379402400
Status balance340379402400
Selskabskapital400400400400
Overført resultat-67-53-45-15
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel333347355385
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt333347355385
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat0000
Varekreditorer77715
Anden gæld025400
Kortfristet gæld i alt7324715
Passiver i alt340379402400

ANDET

2023-122022-122021-122020-12
Antal ansatte----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Energipark Nyland A/S

CVR-nr 41967226

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 21.12.2020 (PDF)

Periode: 21.12.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Energipark Nyland A/S

CVR-nr: 41967226

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Energipark Nyland A/S

CVR-nr: 41967226

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger