Proff
Proff
Annonce
Annonce

ENERGIKØB ApS

CVR-nr35843108
AdresseH.P.Hansens Plads 32, 4200 Slagelse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.07.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste233-2012.2593.2952.279
Personaleomkostninger-59-146-796-1.378-1.545
Afskrivninger0-8-17-63-29
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat174-3551.4461.854705
Finansielle indtægter26351205
Finansielle udgifter-3-23-20-1-28
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto2311-8-1-23
Ordinært resultat198-3441.4391.853683
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat198-3441.4391.853683
Skat af årets resultat-4475-325-408-157
Årets resultat154-2691.1141.445525

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler061411758
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt061411758
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver77776
Finansielle anlægsaktiver i alt77776
Anlægsaktiver i alt7122012364
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser70101.3832.4492.888
Tilgodehavender hos nærtstående parter1671.067047667
Andre tilgodehavender3478425161
Værdipapirer00000
Likvide midler1132661.6422.456104
Omsætningsaktiver i alt3851.4323.0965.4633.146
Status balance3921.4443.1165.5873.210
Selskabskapital5050505050
Overført resultat240861.455841396
Udbytte01.1005001.0000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2901.2362.0051.891446
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2901.2362.0051.891446
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2001700
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00320414122
Varekreditorer34541022.1292.253
Anden gæld481546721.152389
Kortfristet gæld i alt1022081.1113.6962.764
Passiver i alt3921.4443.1165.5873.210

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11243
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ENERGIKØB ApS

CVR-nr 35843108

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 31.12.2018

Kreditrapport

ENERGIKØB ApS

CVR-nr: 35843108

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ENERGIKØB ApS

CVR-nr: 35843108

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger