Proff
Proff
Annonce
Annonce

Emiliehøj ApS

CVR-nr37124486
AdresseFuldenvej 9, 8330 Beder

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.5041.4061.4801.5651.543
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-233-210-107-220-220
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.2711.1961.3731.3451.323
Finansielle indtægter611000
Finansielle udgifter-256-272-311-442-448
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-194-271-311-442-448
Ordinært resultat1.0779251.062903875
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.0779251.062903875
Skat af årets resultat-237-203-234-199-192
Årets resultat840721828704682

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger44.73243.91643.70143.33443.475
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt44.73243.91643.70143.33443.475
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt44.73243.91643.70143.33443.475
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.0602.000000
Andre tilgodehavender452270164157
Værdipapirer00000
Likvide midler7651.0582.9425.2594.710
Omsætningsaktiver i alt3.2763.3283.1065.2604.766
Status balance48.00947.24446.80748.59448.241
Selskabskapital8080808080
Overført resultat15.74114.90114.18013.35112.647
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel15.82114.98114.26013.43112.727
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt15.82114.98114.26013.43112.727
Udskudt skat00000
Hensættelse5302792328587
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter29.58530.04030.49230.98231.373
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld01.1541.1791.1201.131
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt30.74831.19431.67132.10232.504
Kortfristet gæld til nærtstående parter2438702.2782.300
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat015687201178
Varekreditorer1422496816
Anden gæld462522549430429
Kortfristet gæld i alt9097906452.9762.923
Passiver i alt48.00947.24446.80748.59448.241

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Emiliehøj ApS

CVR-nr 37124486

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Emiliehøj ApS

CVR-nr: 37124486

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Emiliehøj ApS

CVR-nr: 37124486

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger