Proff
Proff
Annonce
Annonce

Eltel Networks A/S

CVR-nr25501918
AdresseHørkær 3, 2730 Herlev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning552.609653.731880.325814.970754.373
Vareforbrug259.087300.765471.704413.348372.386
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste293.522352.966408.621401.622381.986
Personaleomkostninger-287.776-319.993-367.461-355.720-354.054
Afskrivninger-6.406-6.112-7.879-7.134-11.266
Kapacitetsomkostninger0000-6.304
Primært resultat-66026.86133.28138.76810.363
Finansielle indtægter1.8801.3331981.829362
Finansielle udgifter-3.253-3.027-4.657-4.490-3.718
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1.373-1.694-4.459-2.661-3.356
Ordinært resultat-2.03325.16728.82236.1077.006
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-2.03325.16728.82236.1077.006
Skat af årets resultat356-5.577-6.408-8.017-4.349
Årets resultat-1.67719.59022.41428.0902.658

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill3.0294.0785.1276.1767.225
Øvrige immaterielle anlægsaktiver13.07716.64320.20921.3106.799
Immaterielle anlægsaktiver i alt16.10620.72125.33627.48614.024
Grunde og bygninger2.3122.603445166174
Andre anlæg og driftsmidler2.3513.0752.7494.6283.599
Øvrige materielle anlægsaktiver52043376750
Materielle anlægsaktiver i alt4.7155.6783.6275.5613.824
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender914838652522522
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt914838652522522
Anlægsaktiver i alt21.73527.23729.61533.56918.369
Varebeholdninger8.2683.7287.6018.1379.932
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser181.262228.508325.080266.607273.681
Tilgodehavender hos nærtstående parter102.398128.75330.23131.04938.891
Andre tilgodehavender2.0802.9911.755722.419
Værdipapirer00000
Likvide midler8751153.15930.035488
Omsætningsaktiver i alt301.634375.438526.660345.026340.933
Status balance323.369402.675556.275378.595359.303
Selskabskapital11.20011.20011.20011.20011.200
Overført resultat41.13857.81558.22585.81154.663
Udbytte15.00020.00050.00000
Øvrige reserver00003.058
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel67.33889.015119.42597.01168.921
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt67.33889.015119.42597.01168.921
Udskudt skat00000
Hensættelse6.7118.6799.93917.39517.963
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld01.5403478622.174
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt01.5403478622.174
Kortfristet gæld til nærtstående parter13.0723.3543.7605.8396.742
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00008
Selskabsskat04.4952.9583.3001.474
Varekreditorer94.234124.146254.326116.519163.367
Anden gæld142.014171.446165.520137.66998.654
Kortfristet gæld i alt249.320303.441426.564263.327270.245
Passiver i alt323.369402.675556.275378.595359.303

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte445536590587589
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Eltel Networks A/S

CVR-nr 25501918

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Eltel Networks A/S

CVR-nr: 25501918

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Eltel Networks A/S

CVR-nr: 25501918

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger