Proff
Proff
Annonce
Annonce

Elite Transport ApS

CVR-nr34477205
AdresseAmagerbrogade 62 4 th, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste38.63125.23921.58617.8129.912
Personaleomkostninger-34.277-23.386-18.892-14.886-8.443
Afskrivninger-165-105-62-69-15
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4.1891.7482.6322.8561.454
Finansielle indtægter64431000
Finansielle udgifter-171-23-33-11-69
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-10719-24-11-69
Ordinært resultat4.0821.7682.6092.8451.385
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.0821.7682.6092.8451.385
Skat af årets resultat-916-402-601-655-326
Årets resultat3.1661.3662.0072.1901.059

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill204119000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt204119000
Grunde og bygninger14300020
Andre anlæg og driftsmidler82271794212050
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt96571794212069
Kapitalandele82828200
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver541330626058
Finansielle anlægsaktiver i alt6234121446058
Anlægsaktiver i alt1.7921.2481.086180128
Varebeholdninger2.1111.9312.0631.514628
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser18.62612.89813.7247.2806.138
Tilgodehavender hos nærtstående parter6.9873.8724074140
Andre tilgodehavender230292217363169
Værdipapirer00000
Likvide midler1652.5413.0901.9373.005
Omsætningsaktiver i alt28.15021.76519.50211.50810.014
Status balance29.94123.01320.58811.68810.142
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat11.0077.8416.4754.2932.211
Udbytte0001080
Øvrige reserver000175175
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel11.2078.0416.6754.7762.586
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt11.2078.0416.6754.7762.586
Udskudt skat00000
Hensættelse971024217
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000450
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.9590000
Selskabsskat9073565606620
Varekreditorer11.01910.6907.1584.3564.905
Anden gæld4.7523.8246.1531.8942.194
Kortfristet gæld i alt18.63714.87013.8706.9127.549
Passiver i alt29.94123.01320.58811.68810.142

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte6447413726
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Elite Transport ApS

CVR-nr 34477205

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Elite Transport ApS

CVR-nr: 34477205

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Elite Transport ApS

CVR-nr: 34477205

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger