Proff
Proff
Annonce
Annonce

EJVIND HVIID HOLDING ApS

CVR-nr34603472
AdresseSkolevej 4, 7130 Juelsminde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-10-9-10-9-9
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-10-9-10-9-9
Finansielle indtægter80000
Finansielle udgifter-1-4-8-8-23
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto779921678567428
Finansielle poster netto786917671560405
Ordinært resultat776908661551397
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat776908661551397
Skat af årets resultat-16229-2
Årets resultat759910664560395

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele5.6985.9175.6005.4214.859
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt5.6985.9175.6005.4214.859
Anlægsaktiver i alt5.6985.9175.6005.4214.859
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.5322740248290
Andre tilgodehavender3082483150160
Værdipapirer00000
Likvide midler1.1361.4291.368903830
Omsætningsaktiver i alt2.9761.9501.6831.1511.280
Status balance8.6747.8677.2826.5726.140
Selskabskapital8080808080
Overført resultat4.4303.7923.0002.5292.144
Udbytte122118114113111
Øvrige reserver3.8503.8503.8503.7713.709
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8.4827.8407.0446.4946.044
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8.4827.8407.0446.4946.044
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0021200
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat16400530
Varekreditorer00000
Anden gæld2827262596
Kortfristet gæld i alt192272387896
Passiver i alt8.6747.8677.2826.5726.140

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

EJVIND HVIID HOLDING ApS

CVR-nr 34603472

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EJVIND HVIID HOLDING ApS

CVR-nr: 34603472

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

EJVIND HVIID HOLDING ApS

CVR-nr: 34603472

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger