Proff
Proff
Annonce

EJNER HESSEL A/S

CVR-nr58811211
AdresseJyllandsvej 4, 7330 Brande

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning7.085.0846.512.6665.713.6465.010.5775.207.928
Vareforbrug6.083.8125.541.5594.848.0344.264.9754.508.409
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.021.631988.922867.536765.286699.519
Personaleomkostninger-666.579-629.025-536.364-489.719-485.245
Afskrivninger-104.859-78.979-92.885-106.261-82.391
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat250.194280.918238.287169.306131.883
Finansielle indtægter1.71911.6919377681.319
Finansielle udgifter-46.396-22.337-15.140-16.042-16.601
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto23.25760.541121.84526.0517.336
Finansielle poster netto-21.42049.896107.64210.777-7.946
Ordinært resultat228.773330.814345.929180.083123.937
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat228.773330.814345.929180.083123.937
Skat af årets resultat-51.111-60.039-51.651-42.789-28.261
Årets resultat177.662270.775294.277137.29495.676

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill000031.250
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000031.250
Grunde og bygninger14.14014.86012.301159375
Andre anlæg og driftsmidler122.133118.935105.82690.376107.833
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt136.274133.795118.12890.534108.208
Kapitalandele190190182.00359.98941.156
Langfristede tilgodehavender33.49233.47432.77629.11229.109
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt33.68133.664214.77989.10170.266
Anlægsaktiver i alt169.955167.459332.907179.635209.723
Varebeholdninger845.779584.638265.455217.269327.656
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser396.066360.133251.835215.316207.674
Tilgodehavender hos nærtstående parter638.479716.712610.315516.403279.639
Andre tilgodehavender8.75610.6188.34217.45324.788
Værdipapirer00000
Likvide midler6.1802.33418.7352.4151.375
Omsætningsaktiver i alt1.895.2591.674.4361.154.683968.857841.643
Status balance2.065.2141.841.8941.487.5901.148.4921.051.366
Selskabskapital5.0005.0005.0005.0005.000
Overført resultat902.477784.815620.893551.595452.974
Udbytte60.00000020.000
Øvrige reserver00126.29100
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel967.477789.815752.184556.595477.974
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt967.477789.815752.184556.595477.974
Udskudt skat00000
Hensættelse-00--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000010.165
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000010.165
Kortfristet gæld til nærtstående parter197.854154.8259.1764.4904.267
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker105.24896.3353.70410.45828.317
Selskabsskat49.00462.46353.09144.97228.007
Varekreditorer301.431226.796194.899150.079211.501
Anden gæld444.200511.660474.535381.898291.135
Kortfristet gæld i alt1.097.7371.052.079735.406591.898563.226
Passiver i alt2.065.2141.841.8941.487.5901.148.4921.051.366

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1.3001.2151.0649831.071
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

EJNER HESSEL A/S

CVR-nr 58811211

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EJNER HESSEL A/S

CVR-nr: 58811211

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

EJNER HESSEL A/S

CVR-nr: 58811211

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger