Proff
Proff
Annonce
Annonce

EJNER HESSEL A/S

CVR-nr58811211
AdresseJyllandsvej 4, 7330 Brande

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

6.512.666

5.713.646

5.010.577

5.207.928

4.981.242

Vareforbrug

5.541.559

4.848.034

4.264.975

4.508.409

4.269.838

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

988.922

867.536

765.286

699.519

711.404

Personaleomkostninger

-629.025

-536.364

-489.719

-485.245

-474.577

Afskrivninger

-78.979

-92.885

-106.261

-82.391

-77.109

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

280.918

238.287

169.306

131.883

159.718

Finansielle indtægter

11.691

937

768

1.319

1.606

Finansielle udgifter

-22.337

-15.140

-16.042

-16.601

-13.399

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

60.541

121.845

26.051

7.336

4.897

Finansielle poster netto

49.896

107.642

10.777

-7.946

-6.896

Ordinært resultat

330.814

345.929

180.083

123.937

152.822

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

330.814

345.929

180.083

123.937

152.822

Skat af årets resultat

-60.039

-51.651

-42.789

-28.261

-35.005

Årets resultat

270.775

294.277

137.294

95.676

117.817

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

31.250

35.170

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

31.250

35.170

Grunde og bygninger

14.860

12.301

159

375

1.126

Andre anlæg og driftsmidler

118.935

105.826

90.376

107.833

131.251

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

133.795

118.128

90.534

108.208

132.377

Kapitalandele

190

182.003

59.989

41.156

39.153

Langfristede tilgodehavender

33.474

32.776

29.112

29.109

29.676

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

33.664

214.779

89.101

70.266

68.828

Anlægsaktiver i alt

167.459

332.907

179.635

209.723

236.376

Varebeholdninger

584.638

265.455

217.269

327.656

387.692

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

360.133

251.835

215.316

207.674

276.440

Tilgodehavender hos nærtstående parter

716.712

610.315

516.403

279.639

162.784

Andre tilgodehavender

10.618

8.342

17.453

24.788

34.366

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

2.334

18.735

2.415

1.375

2.206

Omsætningsaktiver i alt

1.674.436

1.154.683

968.857

841.643

864.520

Status balance

1.841.894

1.487.590

1.148.492

1.051.366

1.100.896

Selskabskapital

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Overført resultat

784.815

620.893

551.595

452.974

376.229

Udbytte

0

0

0

20.000

50.000

Øvrige reserver

0

126.291

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

789.815

752.184

556.595

477.974

431.229

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

789.815

752.184

556.595

477.974

431.229

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

0

0

---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

10.165

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

10.165

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

154.825

9.176

4.490

4.267

6.580

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

96.335

3.704

10.458

28.317

153.001

Selskabsskat

62.463

53.091

44.972

28.007

36.680

Varekreditorer

226.796

194.899

150.079

211.501

192.684

Anden gæld

511.660

474.535

381.898

291.135

280.722

Kortfristet gæld i alt

1.052.079

735.406

591.898

563.226

669.667

Passiver i alt

1.841.894

1.487.590

1.148.492

1.051.366

1.100.896

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

1.215

1.064

983

1.071

1.008

Hent gratis årsrapporter

EJNER HESSEL A/S

CVR-nr 58811211

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EJNER HESSEL A/S

CVR-nr: 58811211

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

EJNER HESSEL A/S

CVR-nr: 58811211

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger