Proff
Proff
Annonce
Annonce

EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS

CVR-nr25365410
AdresseSolvænget 64, 7470 Karup J

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste624845175791
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-24-24-24-24-3
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat382421151788
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-15-15-14-9-22
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-15-15-14-9-22
Ordinært resultat2297142766
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2297142766
Skat af årets resultat-5-2-2-32-170
Årets resultat1775110596

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.2631.2871.3121.3361.360
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.2631.2871.3121.3361.360
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1.2631.2871.3121.3361.360
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser10101036100
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender0122019457
Værdipapirer00000
Likvide midler26000124
Omsætningsaktiver i alt36223055680
Status balance1.2991.3091.3421.3912.041
Selskabskapital160160108108108
Overført resultat746729722717607
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel906889830825715
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt906889830825715
Udskudt skat00000
Hensættelse6459575550
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld26424242424
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt26424242424
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker031136225693
Selskabsskat00027125
Varekreditorer8779333
Anden gæld582062196701
Kortfristet gæld i alt663384314881.252
Passiver i alt1.2991.3091.3421.3912.041

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS

CVR-nr 25365410

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS

CVR-nr: 25365410

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS

CVR-nr: 25365410

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger