Proff
Proff
Annonce

Ejendomsselskabet Neptun Kongerslev ApS

CVR-nr36992816
AdresseMygdalsvej 5, 9293 Kongerslev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste183254414
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-3-3-3-3-3
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat152952382
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-11-11-10-9-9
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-11-11-10-9-9
Ordinært resultat4184229-7
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4184229-7
Skat af årets resultat-1-4-9-62
Årets resultat3143223-6

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger442444447450452
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt442444447450452
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt442444447450452
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender43439
Værdipapirer00000
Likvide midler18518312410660
Omsætningsaktiver i alt18918812911171
Status balance631632576560523
Selskabskapital5050505050
Overført resultat827965329
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1321291158259
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1321291158259
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00444435427
Anden langfristet gæld488473000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt488473444435427
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat051060
Varekreditorer99800
Anden gæld11703737
Kortfristet gæld i alt1131174337
Passiver i alt631632576560523

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte--000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ejendomsselskabet Neptun Kongerslev ApS

CVR-nr 36992816

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Ejendomsselskabet Neptun Kongerslev ApS

CVR-nr: 36992816

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ejendomsselskabet Neptun Kongerslev ApS

CVR-nr: 36992816

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger