Proff
Proff
Annonce

Ejendomsselskabet Klitbakken A/S

CVR-nr42215031
AdresseNørregade 3, 9480 Løkken

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

12.03.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste27048011
Personaleomkostninger00-75
Afskrivninger-407-343-125
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-136137-190
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-1-5-48
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-1-5-48
Ordinært resultat-137132-238
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-137132-238
Skat af årets resultat30-2951
Årets resultat-107103-187

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger18.58817.28715.279
Andre anlæg og driftsmidler393358323
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt18.98117.64515.601
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt18.98117.64515.601
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3500
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender165105153
Værdipapirer000
Likvide midler100314391
Omsætningsaktiver i alt338451555
Status balance19.31918.09616.156
Selskabskapital525525525
Overført resultat-191-84-187
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel334441338
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt334441338
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker9.6168.6438.467
Selskabsskat000
Varekreditorer8148833
Anden gæld9.2888.5257.319
Kortfristet gæld i alt18.98417.65515.818
Passiver i alt19.31918.09616.156

ANDET

2023-122022-122021-12
Antal ansatte000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ejendomsselskabet Klitbakken A/S

CVR-nr 42215031

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 12.03.2021 (PDF)

Periode: 12.03.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Ejendomsselskabet Klitbakken A/S

CVR-nr: 42215031

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ejendomsselskabet Klitbakken A/S

CVR-nr: 42215031

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger