Proff
Proff
Annonce

Ejendomsselskabet Klitbakken A/S

CVR-nr42215031
AdresseNørregade 3, 9480 Løkken

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

12.03.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste48011
Personaleomkostninger0-75
Afskrivninger-343-125
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat137-190
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter-5-48
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-5-48
Ordinært resultat132-238
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat132-238
Skat af årets resultat-2951
Årets resultat103-187

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger17.28715.279
Andre anlæg og driftsmidler358323
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt17.64515.601
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt00
Anlægsaktiver i alt17.64515.601
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender105153
Værdipapirer00
Likvide midler314391
Omsætningsaktiver i alt451555
Status balance18.09616.156
Selskabskapital525525
Overført resultat-84-187
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel441338
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt441338
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt00
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker8.6438.467
Selskabsskat00
Varekreditorer48833
Anden gæld8.5257.319
Kortfristet gæld i alt17.65515.818
Passiver i alt18.09616.156

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte00
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ejendomsselskabet Klitbakken A/S

CVR-nr 42215031

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 12.03.2021 (PDF)

Periode: 12.03.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Ejendomsselskabet Klitbakken A/S

CVR-nr: 42215031

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ejendomsselskabet Klitbakken A/S

CVR-nr: 42215031

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger