Proff
Proff
Annonce
Annonce

EJENDOMSSELSKABET KIEROS AF 7/4 1992 A/S

CVR-nr31483816
AdresseStorhaven 10, 7100 Vejle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5356625956
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-33-49-49-49-49
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat20813108
Finansielle indtægter4768717580
Finansielle udgifter-17-31-48-62-76
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto303723134
Ordinært resultat5045372311
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5045372311
Skat af årets resultat-11-10-8-5-12
Årets resultat393529180

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger657690739787836
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt657690739787836
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt657690739787836
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.4501.6051.7291.8161.931
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler55555
Omsætningsaktiver i alt1.4551.6101.7341.8211.936
Status balance2.1122.3002.4732.6082.772
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat1.4291.3521.3171.2891.271
Udbytte00000
Øvrige reserver037373737
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.9291.8901.8551.8261.808
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.9291.8901.8551.8261.808
Udskudt skat00000
Hensættelse225811
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter044144239328
Langfristet gæld til banker0028138248
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld110000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1144172376576
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker75148150150150
Selskabsskat13241986
Varekreditorer00000
Anden gæld82192272240222
Kortfristet gæld i alt170364442398377
Passiver i alt2.1122.3002.4732.6082.772

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte00000

Hent gratis årsrapporter

EJENDOMSSELSKABET KIEROS AF 7/4 1992 A/S

CVR-nr 31483816

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

EJENDOMSSELSKABET KIEROS AF 7/4 1992 A/S

CVR-nr: 31483816

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

EJENDOMSSELSKABET KIEROS AF 7/4 1992 A/S

CVR-nr: 31483816

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger