Proff
Proff
Annonce
Annonce

EJENDOMSSELSKABET HØRNING 11 A/S

CVR-nr34879273
AdresseHavnegade 4 4, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste956803918920931
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.0813.2282.1181.260931
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-219-187-187-187-234
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-219-187-187-187-234
Ordinært resultat8613.0411.9311.073697
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8613.0411.9311.073697
Skat af årets resultat-165-645-401-42-153
Årets resultat6962.3961.5301.030544

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger27.90027.77525.35024.15023.810
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt27.90027.77525.35024.15023.810
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt27.90027.77525.35024.15023.810
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender3817352678
Værdipapirer00000
Likvide midler203443270404624
Omsætningsaktiver i alt241459305430716
Status balance28.14128.23425.65524.58024.526
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat9.0668.8707.0755.9445.614
Udbytte500600400700800
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel10.0669.9707.9757.1446.914
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt10.0669.9707.9757.1446.914
Udskudt skat00000
Hensættelse1.3371.306797557676
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter16.08316.22616.22616.22616.226
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt16.08316.22616.22616.22616.226
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer226278251283695
Anden gæld42845340636915
Kortfristet gæld i alt654732657652710
Passiver i alt28.14128.23425.65524.58024.526

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

EJENDOMSSELSKABET HØRNING 11 A/S

CVR-nr 34879273

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EJENDOMSSELSKABET HØRNING 11 A/S

CVR-nr: 34879273

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

EJENDOMSSELSKABET HØRNING 11 A/S

CVR-nr: 34879273

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger