Proff
Proff
Annonce

EJENDOMSSELSKABET HØRNING 11 A/S

CVR-nr34879273
AdresseHavnegade 4 4, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.177956803918920
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.5521.0813.2282.1181.260
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-673-219-187-187-187
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-672-219-187-187-187
Ordinært resultat8798613.0411.9311.073
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8798613.0411.9311.073
Skat af årets resultat-169-165-645-401-42
Årets resultat7106962.3961.5301.030

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger28.27527.90027.77525.35024.150
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt28.27527.90027.77525.35024.150
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt28.27527.90027.77525.35024.150
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1738173526
Værdipapirer00000
Likvide midler106203443270404
Omsætningsaktiver i alt124241459305430
Status balance28.39928.14128.23425.65524.580
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat9.4769.0668.8707.0755.944
Udbytte300500600400700
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel10.27610.0669.9707.9757.144
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt10.27610.0669.9707.9757.144
Udskudt skat00000
Hensættelse1.3961.3371.306797557
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter16.08316.08316.22616.22616.226
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt16.08316.08316.22616.22616.226
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat350000
Varekreditorer207226278251283
Anden gæld402428453406369
Kortfristet gæld i alt643654732657652
Passiver i alt28.39928.14128.23425.65524.580

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

EJENDOMSSELSKABET HØRNING 11 A/S

CVR-nr 34879273

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EJENDOMSSELSKABET HØRNING 11 A/S

CVR-nr: 34879273

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

EJENDOMSSELSKABET HØRNING 11 A/S

CVR-nr: 34879273

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger