Proff
Proff
Annonce

EJENDOMSSELSKABET FYNSVEJ 8 A/S

CVR-nr20051396
AdresseFynsvej 8, 9500 Hobro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste467467515549520
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-340-280-277-275-242
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat127187238274278
Finansielle indtægter10000
Finansielle udgifter-189-175-179-182-188
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-188-175-179-182-188
Ordinært resultat-6112599289
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-6112599289
Skat af årets resultat13-3-13-21-20
Årets resultat-479467170

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger6.9047.2446.6676.9436.816
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6.9047.2446.6676.9436.816
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt6.9047.2446.6676.9436.816
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter338317503331420
Andre tilgodehavender7022000100
Værdipapirer00000
Likvide midler2100194174221
Omsætningsaktiver i alt410638697504741
Status balance7.3157.8827.3647.4487.558
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat405452443398326
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel905952943898826
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt905952943898826
Udskudt skat00000
Hensættelse634605561558510
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld036363636
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt036363636
Kortfristet gæld til nærtstående parter5.6836.2585.5175.8806.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0022419112
Varekreditorer3431382866
Anden gæld59044308
Kortfristet gæld i alt5.7766.2895.8235.9566.186
Passiver i alt7.3157.8827.3647.4487.558

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

EJENDOMSSELSKABET FYNSVEJ 8 A/S

CVR-nr 20051396

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EJENDOMSSELSKABET FYNSVEJ 8 A/S

CVR-nr: 20051396

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

EJENDOMSSELSKABET FYNSVEJ 8 A/S

CVR-nr: 20051396

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger