Proff
Proff
Annonce
Annonce

EJENDOMSSELSKABET AF 5/1 2012 ApS

CVR-nr34207119
AdresseBonderupvej 22, 9230 Svenstrup J

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste757725738583230
Personaleomkostninger-46-113000
Afskrivninger-184-169-86-130-107
Kapacitetsomkostninger00-30900
Primært resultat528443343453123
Finansielle indtægter4450000
Finansielle udgifter-283-217-127-136-137
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto162-217-127-136-137
Ordinært resultat690225217316-14
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat690225217316-14
Skat af årets resultat-130-23-76-8510
Årets resultat560202141232-4

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger11.43811.6225.3907.5687.691
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt11.43811.6225.3907.5687.691
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt11.43811.6225.3907.5687.691
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0721211325
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender3020103532
Værdipapirer00000
Likvide midler001.846430
Omsætningsaktiver i alt30272.06819157
Status balance11.46811.6497.4587.7597.749
Selskabskapital8080808080
Overført resultat1.7321.2221.070978796
Udbytte505050500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.8621.3521.2001.108876
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.8621.3521.2001.108876
Udskudt skat00000
Hensættelse00000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter6.6726.6594.4574.6884.907
Langfristet gæld til banker0644000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6.6727.3034.4574.6884.907
Kortfristet gæld til nærtstående parter00001.530
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter2422992272210
Kortfristet gæld til banker45557375030
Selskabsskat00000
Varekreditorer00760103
Anden gæld2.2362.1221.4251.742302
Kortfristet gæld i alt2.9332.9941.8021.9621.965
Passiver i alt11.46811.6497.4587.7597.749

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte0000-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

EJENDOMSSELSKABET AF 5/1 2012 ApS

CVR-nr 34207119

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EJENDOMSSELSKABET AF 5/1 2012 ApS

CVR-nr: 34207119

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

EJENDOMSSELSKABET AF 5/1 2012 ApS

CVR-nr: 34207119

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger