Proff
Proff
Annonce
Annonce

EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 1986 A/S

CVR-nr10080533
AdressePeberlyk 4, 6200 Aabenraa

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2018-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning17.684----
Vareforbrug4.055000-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste13.629----
Personaleomkostninger0000-
Afskrivninger-3.946000-
Kapacitetsomkostninger0000-
Primært resultat9.683----
Finansielle indtægter0000-
Finansielle udgifter-4.664000-
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000-
Finansielle poster netto-4.664000-
Ordinært resultat5.019----
Ekstraordinære poster0000-
Resultat før skat5.019----
Skat af årets resultat-1.847000-
Årets resultat3.172----

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000-
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000-
Grunde og bygninger222.205000-
Andre anlæg og driftsmidler0000-
Øvrige materielle anlægsaktiver0000-
Materielle anlægsaktiver i alt222.205000-
Kapitalandele0000-
Langfristede tilgodehavender0000-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000-
Finansielle anlægsaktiver i alt0000-
Anlægsaktiver i alt222.205000-
Varebeholdninger0000-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000-
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000-
Andre tilgodehavender0000-
Værdipapirer0000-
Likvide midler0000-
Omsætningsaktiver i alt0000-
Status balance222.205000-
Selskabskapital11.000000-
Overført resultat15.972000-
Udbytte0000-
Øvrige reserver2.737000-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel29.709----
Minoritetsinteressernes andel0000-
Egenkapital i alt29.709----
Udskudt skat0000-
Hensættelse2.248----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000-
Langfristet gæld til banker0000-
Langfristet gæld til nærtstående parter0000-
Anden langfristet gæld0000-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000-
Langfristet gæld i alt0000-
Kortfristet gæld til nærtstående parter187.555000-
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000-
Kortfristet gæld til banker0000-
Selskabsskat1.168000-
Varekreditorer0000-
Anden gæld1.525000-
Kortfristet gæld i alt190.248000-
Passiver i alt222.205----

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte0----

Hent gratis årsrapporter

EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 1986 A/S

CVR-nr 10080533

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 1986 A/S

CVR-nr: 10080533

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 1986 A/S

CVR-nr: 10080533

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger