Proff
Proff
Annonce

Ein Svejs Drei ApS

CVR-nr38110233
AdresseSkjoldhøjvej 7, 8471 Sabro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-01.8002.0861.368
Vareforbrug001.5621.7581.055
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1110239328313
Personaleomkostninger-920-126-186-256
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat19011214257
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-30-31-120
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-30-31-120
Ordinært resultat1608113057
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1608113057
Skat af årets resultat-40-18-41-13
Årets resultat120638944

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.05291491491472
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler7202.045111461
Omsætningsaktiver i alt1.1249142.9591.025533
Status balance1.1249142.9591.025533
Selskabskapital4040000
Overført resultat173160636868
Udbytte000890
Øvrige reserver0015700
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel21320022015769
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt21320022015769
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000013
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000013
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0002230
Selskabsskat00000
Varekreditorer9127131.7821630
Anden gæld00957482452
Kortfristet gæld i alt9127132.739868452
Passiver i alt1.1249142.9591.025533

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ein Svejs Drei ApS

CVR-nr 38110233

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Ein Svejs Drei ApS

CVR-nr: 38110233

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ein Svejs Drei ApS

CVR-nr: 38110233

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger