Proff
Proff
Annonce
Annonce

Egtved Maskinforretning A/S

CVR-nr14791108
AdresseSøndergade 69, 6040 Egtved

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.6117.1834.2824.4984.257
Personaleomkostninger-3.939-3.817-3.924-3.908-3.896
Afskrivninger-175-171-122-124-154
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4973.195236466206
Finansielle indtægter187158527
Finansielle udgifter-62-82-83-142-78
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-44-75-69-57-51
Ordinært resultat4533.120167409155
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4533.120167409155
Skat af årets resultat-114-686-37-90-199
Årets resultat3402.433130319-44

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger2.2992.4452.2791.7741.875
Andre anlæg og driftsmidler1287310512724
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.4272.5172.3851.9021.899
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt2.4272.5172.3851.9021.899
Varebeholdninger9.9459.0309.0077.8616.611
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.0801.8911.3632.3612.461
Tilgodehavender hos nærtstående parter41312100
Andre tilgodehavender015114906
Værdipapirer00000
Likvide midler225943912794
Omsætningsaktiver i alt11.10811.70510.95710.2839.224
Status balance13.53514.22213.34212.18511.123
Selskabskapital400400400400400
Overført resultat5.2725.4803.3763.8664.167
Udbytte620620620620620
Øvrige reserver7858571.1481.1481.148
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel7.0777.3575.5446.0346.335
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt7.0777.3575.5446.0346.335
Udskudt skat00000
Hensættelse292344387362357
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00122196271
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter2.3341.7441.1846290
Anden langfristet gæld00275100233
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.3341.7441.581925504
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.1832.0833.2812.2881.954
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker10600787218
Selskabsskat128683030
Varekreditorer1.3616492.1911.1411.182
Anden gæld551.361358644574
Kortfristet gæld i alt3.8324.7765.8304.8633.928
Passiver i alt13.53514.22213.34212.18511.123

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1212121212
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Egtved Maskinforretning A/S

CVR-nr 14791108

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Egtved Maskinforretning A/S

CVR-nr: 14791108

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Egtved Maskinforretning A/S

CVR-nr: 14791108

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger