Proff
Proff
Annonce
Annonce

EGELINDS MALERFIRMA A/S

CVR-nr28841930
AdresseGl Jernbanevej 4, 8763 Rask Mølle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste17.57919.97617.79015.93314.682
Personaleomkostninger-15.158-17.567-15.413-13.738-13.454
Afskrivninger-509-441-245-153-90
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.9121.9672.1322.0421.138
Finansielle indtægter000024
Finansielle udgifter-47-55-11-7-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-47-55-11-718
Ordinært resultat1.8651.9122.1212.0361.156
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.8651.9122.1212.0361.156
Skat af årets resultat-392-428-468-449-269
Årets resultat1.4731.4851.6541.587887

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2.1761.4961.099512257
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.1761.4961.099512257
Kapitalandele101010100
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver7272727272
Finansielle anlægsaktiver i alt8282828272
Anlægsaktiver i alt2.2581.5781.182594329
Varebeholdninger641538546493346
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5.1693.6217.9475.4104.431
Tilgodehavender hos nærtstående parter62300
Andre tilgodehavender3898772.105335345
Værdipapirer00000
Likvide midler2061.96301.307462
Omsætningsaktiver i alt6.5497.26610.8647.7895.891
Status balance8.8078.84412.0468.3846.220
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat1.6821.7081.7241.570983
Udbytte1.5002501.5001.000700
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.6822.4583.7243.0702.183
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.6822.4583.7243.0702.183
Udskudt skat00000
Hensættelse16211810120082
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.2901.2651.2584360
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.2901.2651.2584360
Kortfristet gæld til nærtstående parter14349000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0069800
Selskabsskat34841124100
Varekreditorer5646908081.387865
Anden gæld2.7473.5535.2173.2903.090
Kortfristet gæld i alt3.6735.0036.9644.6773.955
Passiver i alt8.8078.84412.0468.3846.220

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3137343534
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

EGELINDS MALERFIRMA A/S

CVR-nr 28841930

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EGELINDS MALERFIRMA A/S

CVR-nr: 28841930

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

EGELINDS MALERFIRMA A/S

CVR-nr: 28841930

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger