Proff
Proff
Annonce
Annonce

EGELINDS EJENDOMME ApS

CVR-nr29850666
AdresseGl Jernbanevej 4, 8763 Rask Mølle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste459425335412373
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-105-105-105-105-105
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat354320230307268
Finansielle indtægter30000
Finansielle udgifter-99-113-116-117-120
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-96-113-116-117-120
Ordinært resultat258207114190147
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat258207114190147
Skat af årets resultat-57-46-25-42-32
Årets resultat20116289148115

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger4.0204.1254.2304.3354.440
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4.0204.1254.2304.3354.440
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt4.0204.1254.2304.3354.440
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser06230
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1919186122
Værdipapirer00000
Likvide midler3394644085408
Omsætningsaktiver i alt35748943375436
Status balance4.3784.6144.6634.4104.876
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat1.3201.118957868720
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.4451.2431.082993845
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.4451.2431.082993845
Udskudt skat00000
Hensættelse370362353345331
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000756
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld9090909090
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt90909090846
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.3522.8152.9842.8442.705
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat4837162823
Varekreditorer1010102108
Anden gæld625736101119
Kortfristet gæld i alt2.4732.9193.1382.9822.855
Passiver i alt4.3784.6144.6634.4104.876

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

EGELINDS EJENDOMME ApS

CVR-nr 29850666

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EGELINDS EJENDOMME ApS

CVR-nr: 29850666

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

EGELINDS EJENDOMME ApS

CVR-nr: 29850666

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger