Proff
Proff
Annonce

Ege Carpets A/S

CVR-nr38454218
AdresseIndustrivej Nord 25, 7400 Herning

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning932.978803.406629.477743.891764.788
Vareforbrug679.243645.059442.812535.085535.207
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste277.333205.021194.105230.554222.854
Personaleomkostninger-192.6980-179.320-186.630-184.668
Afskrivninger-46.042-47.102-47.166-41.523-28.448
Kapacitetsomkostninger-2.9660-2970-44
Primært resultat36.804-30.478-16.8603.63512.138
Finansielle indtægter2.9161.36228428.41130.101
Finansielle udgifter-12.932-13.867-15.246-10.569-10.267
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto68.4077.68934.92100
Finansielle poster netto58.391-4.81619.95917.84219.834
Ordinært resultat95.195-35.2943.09921.47731.972
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat95.195-35.2943.09921.47731.972
Skat af årets resultat-6.092-4.4736.289-234-45
Årets resultat89.103-39.7679.38821.24331.927

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill24.57031.43438.29845.16268.659
Øvrige immaterielle anlægsaktiver30.88033.83440.35647.17843.535
Immaterielle anlægsaktiver i alt55.45065.26878.65492.340112.504
Grunde og bygninger160.681168.039176.098179.300128.669
Andre anlæg og driftsmidler94.241112.938132.738120.020103.887
Øvrige materielle anlægsaktiver27.6689.3932.25036.58682.677
Materielle anlægsaktiver i alt282.590290.370311.086335.906315.233
Kapitalandele293.110298.901224.787198.300193.652
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000193.652
Finansielle anlægsaktiver i alt293.110298.901224.787198.300387.304
Anlægsaktiver i alt631.150654.539614.527626.546621.389
Varebeholdninger254.879244.158208.800207.789160.586
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser51.73236.54435.01833.1460
Tilgodehavender hos nærtstående parter7.905039.90933.6870
Andre tilgodehavender2.7349.78915.77857.1300
Værdipapirer00000
Likvide midler15.5187.9927.6433.0352.935
Omsætningsaktiver i alt348.146316.411316.969343.353255.979
Status balance979.296970.950931.496969.899877.368
Selskabskapital23.85223.85223.85226.21026.210
Overført resultat345.653268.184307.362346.117356.356
Udbytte15.00010.000010.0000
Øvrige reserver23.02526.39136.98036.7990
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel407.530328.427368.194419.126433.265
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt407.530328.427368.194419.126433.265
Udskudt skat000025.229
Hensættelse---28.332-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter176.128194.972000
Langfristet gæld til banker00213.015168.22185.073
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld49.31444.55030.46000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt225.442239.522243.475196.553110.302
Kortfristet gæld til nærtstående parter160.480189.133173.785142.1240
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker42.91761.32228.41788.44796.308
Selskabsskat5.9026.69805.61311.332
Varekreditorer85.26780.66555.60362.68829.995
Anden gæld51.75865.18362.02255.34847.553
Kortfristet gæld i alt346.324403.001319.827354.220333.801
Passiver i alt979.296970.950931.496969.899877.368

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte329330327355714
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ege Carpets A/S

CVR-nr 38454218

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

Ege Carpets A/S

CVR-nr: 38454218

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ege Carpets A/S

CVR-nr: 38454218

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger