Proff
Proff
Annonce
Annonce

ECCO (DANMARK) A/S

CVR-nr25441877
AdresseØstergade 55, 1100 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug052.514043.3780
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste82.45361.29057.86050.45249.751
Personaleomkostninger-43.786-31.757-35.251-27.8330
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-76.630-6.164-62.167-3.993-46.241
Primært resultat5.9972.612-4.3071.9053.510
Finansielle indtægter438132700
Finansielle udgifter-264-990-874-1.176-1.106
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto174-977-847-1.176-1.106
Ordinært resultat5.9971.635-5.1541.9052.404
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5.9971.635-5.1541.9052.404
Skat af årets resultat-1.356-4471.091-389-554
Årets resultat4.6411.188-4.0631.5161.850

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00858150615
Immaterielle anlægsaktiver i alt4436481150615
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2.0872.347001.680
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.0872.3473.8149531.680
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt2.5312.9954.6721.1032.295
Varebeholdninger20.2620000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser16.7190000
Tilgodehavender hos nærtstående parter126.2928.9367.0866.1179.751
Andre tilgodehavender7.6935.7067.1975.1605.936
Værdipapirer00000
Likvide midler5.7511.6011.3981.0571.837
Omsætningsaktiver i alt179.70042.87147.27832.13939.498
Status balance182.23145.86651.95033.24241.793
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat18.5112.31912.68216.74515.229
Udbytte00000
Øvrige reserver012.682000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel19.51016.00113.68217.74516.229
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt19.51016.00113.68217.74516.229
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter155.32523.10725.7067.09915.508
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker3.2670000
Selskabsskat1.2500000
Varekreditorer002.0687802.845
Anden gæld2.8786.75710.4957.6187.211
Kortfristet gæld i alt162.72029.86538.26915.49725.564
Passiver i alt182.23145.86651.95033.24241.793

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte104941037473
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ECCO (DANMARK) A/S

CVR-nr 25441877

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ECCO (DANMARK) A/S

CVR-nr: 25441877

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ECCO (DANMARK) A/S

CVR-nr: 25441877

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger