Proff
Proff
Annonce
Annonce

EBBERUP VOGNMANDSFORRETNING ApS

CVR-nr25173589
AdresseRybergsvej 1 A, 5631 Ebberup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste10.07011.2459.63510.16610.882
Personaleomkostninger-6.205-6.623-6.659-6.603-6.456
Afskrivninger-3.090-3.063-2.556-2.316-2.181
Kapacitetsomkostninger0-344000
Primært resultat7741.2164201.2462.245
Finansielle indtægter87102956751
Finansielle udgifter-263-382-486-577-179
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00110
Finansielle poster netto-176-280-390-509-129
Ordinært resultat598935297362.116
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat598935297362.116
Skat af årets resultat-46-166-50-182-312
Årets resultat553769-215541.804

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger3.7693.8173.8263.8641.217
Andre anlæg og driftsmidler13.20018.28219.54514.73913.447
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt16.96922.09923.37118.60314.664
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver50100100335335
Finansielle anlægsaktiver i alt50100100335335
Anlægsaktiver i alt17.01922.19923.47118.93814.999
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.8183.8312.2363.5454.081
Tilgodehavender hos nærtstående parter4314180066
Andre tilgodehavender263236537247181
Værdipapirer00000
Likvide midler71649172
Omsætningsaktiver i alt3.2294.4842.9543.8964.422
Status balance20.24826.68326.42622.83419.421
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat6.1235.9705.2015.2234.669
Udbytte2000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.4486.0955.3265.3484.794
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.4486.0955.3265.3484.794
Udskudt skat00000
Hensættelse1.2501.1931.027977795
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.1281.1931.2571.320591
Langfristet gæld til banker7899191.0451.165111
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld5.4309.85111.0447.3207.464
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt7.34811.96413.3469.8068.166
Kortfristet gæld til nærtstående parter008248
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker7311.879803739206
Selskabsskat011112834
Varekreditorer1.0171.0377091.7021.673
Anden gæld3.4554.5045.1954.2123.746
Kortfristet gæld i alt5.2027.4316.7276.7045.667
Passiver i alt20.24826.68326.42622.83419.421

ANDET

2022-062021-062020-062019-062018-06
Antal ansatte1416151515

Hent gratis årsrapporter

EBBERUP VOGNMANDSFORRETNING ApS

CVR-nr 25173589

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

EBBERUP VOGNMANDSFORRETNING ApS

CVR-nr: 25173589

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

EBBERUP VOGNMANDSFORRETNING ApS

CVR-nr: 25173589

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger