Proff
Proff
Annonce

Ebbefos Fonden

CVR-nr42894974
AdresseHavnegade 23, 1058 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

10.12.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug2.08575
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste24.915-75
Personaleomkostninger-1.2120
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat23.702-75
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter-33-30
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0-20
Finansielle poster netto-33-50
Ordinært resultat23.670-124
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat23.670-124
Skat af årets resultat-1212
Årets resultat23.658-113

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele45.00044.980
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt45.00044.980
Anlægsaktiver i alt45.00044.980
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender14.00012
Værdipapirer00
Likvide midler13.3224.919
Omsætningsaktiver i alt27.3224.931
Status balance72.32249.911
Selskabskapital50.00050.000
Overført resultat3.065-113
Udbytte00
Øvrige reserver13.0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel66.06549.887
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt66.06549.887
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt00
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer470
Anden gæld6.21024
Kortfristet gæld i alt6.25724
Passiver i alt72.32249.911

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte1-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ebbefos Fonden

CVR-nr 42894974

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 10.12.2021 (PDF)

Periode: 10.12.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Ebbefos Fonden

CVR-nr: 42894974

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ebbefos Fonden

CVR-nr: 42894974

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger