Proff
Proff

Ebbe Dalsgaard A/S

CVR-nr20899689CVRP-nr1007663028
AdresseVejenbrødvej 45A, 2980 Kokkedal

Ebbe Dalsgaard A/S blev etableret i 1971 og har solide erfaringer både som total-, hoved- og fagentreprenør i forbindelse med såvel ny-anlæg som renoveringsopgaver. Pleje og vedligeholdelse af nye såvel som eksisterende anlæg er også opgaver vi løser med glæde. Tillige udfører vi gerne vintertjeneste på jeres adgangsveje og P-pladser mv. Vores medarbejdere er stabile og veluddannede, og mange har været i firmaet gennem en årrække og har derfor en stor faglig viden. Vi sætter et unikt og professionelt præg på netop Jeres opgave.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste28.49925.84825.69219.21130.124
Personaleomkostninger-19.318-18.577-17.150-16.438-19.051
Afskrivninger-2.121-2.373-3.070-3.857-4.050
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat7.0604.8975.473-1.0857.024
Finansielle indtægter102170342413
Finansielle udgifter-314-88-85-101-207
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-21182-51-77-193
Ordinært resultat6.8494.9805.423-1.1626.831
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.8494.9805.423-1.1626.831
Skat af årets resultat-1.388-1.004-1.198238-1.518
Årets resultat5.4603.9764.224-9255.312

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000675
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000675
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler7.9716.0195.6037.85410.125
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt7.9716.0195.6037.85410.125
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt7.9716.0195.6037.85410.800
Varebeholdninger5083041.9482.015260
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser14.45917.71011.4855.20723.231
Tilgodehavender hos nærtstående parter001.0002.1630
Andre tilgodehavender89153238376152
Værdipapirer2.109377215233219
Likvide midler7.7047.1758.9862.6632.461
Omsætningsaktiver i alt25.47626.39624.52613.28126.765
Status balance33.44632.41530.12921.13537.565
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat16.43513.97511.9999.77410.699
Udbytte3.0002.0002.00005.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel19.93516.47514.49910.27416.199
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt19.93516.47514.49910.27416.199
Udskudt skat00000
Hensættelse4.7793.6533.5602.9875.037
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld04311.1981.7682.655
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt04311.1981.7682.655
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1601280
Selskabsskat2429116231.801387
Varekreditorer4.2116.8925.7182.0364.416
Anden gæld4.2634.0534.5172.2608.871
Kortfristet gæld i alt8.73211.85610.8716.10513.674
Passiver i alt33.44632.41530.12921.13537.565

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3132313436
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ebbe Dalsgaard A/S

CVR-nr 20899689

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Ebbe Dalsgaard A/S

CVR-nr: 20899689

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7026457
Klimapark, Scandiagade i København
Kunstgræsbane, Humlebæk
Museumshave og bassin, Statens Musem for Kunst
Indgang, Bispebjerg Kirkegård (Skoleholdervej)
Klimatilpaning og aktivitetsrum, Kokkedal Skole

Firmaets links


Certificeringer

Medlem af Danske Anlægsgartnere
Medlem af Danske Anlægsgartnere

Åbningstider

Mandag
7:00 - 17:00
Tirsdag
7:00 - 17:00
Onsdag
7:00 - 17:00
Torsdag
7:00 - 17:00
Fredag
7:00 - 14:30
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Døgnåben vagttelefon for vintertjeneste: 4846 1166

Kreditrapport

Ebbe Dalsgaard A/S

CVR-nr: 20899689

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger