Proff
Proff
Annonce
Annonce

East End Holstebro ApS

CVR-nr38523015
AdresseØstergade 18, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.4124.4893.5411.8513.439
Personaleomkostninger-2.112-2.333-1.403-1.307-3.823
Afskrivninger-657-618-620-688-951
Kapacitetsomkostninger0-45-300
Primært resultat-3571.4941.515-144-1.335
Finansielle indtægter01210
Finansielle udgifter-3-42-128-187-40
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-3-41-126-187-40
Ordinært resultat-3601.4531.389-331-1.375
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-3601.4531.389-331-1.375
Skat af årets resultat78-323-30770299
Årets resultat-2821.1301.082-261-1.076

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill02505007501.000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt02505007501.000
Grunde og bygninger4407208821.217406
Andre anlæg og driftsmidler2062087780157
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6469299581.297564
Kapitalandele50259259259
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver155155155155155
Finansielle anlægsaktiver i alt160155414414414
Anlægsaktiver i alt8061.3331.8732.4611.978
Varebeholdninger271493302166243
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1941278456107
Tilgodehavender hos nærtstående parter46016210131
Andre tilgodehavender2284001.1631.0951
Værdipapirer00000
Likvide midler6152.0962214539
Omsætningsaktiver i alt1.4103.1871.7631.4431.039
Status balance2.2164.5213.6353.9043.017
Selskabskapital5050505050
Overført resultat221502872-21051
Udbytte01.500000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2712.052922-160101
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2712.052922-160101
Udskudt skat00000
Hensættelse48139256244245
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0002990
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0002990
Kortfristet gæld til nærtstående parter440314272.4150
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00102170
Selskabsskat1344029400
Varekreditorer278320216176842
Anden gæld1.1661.2561.9107141.830
Kortfristet gæld i alt1.8972.3302.4573.5212.672
Passiver i alt2.2164.5213.6353.9043.017

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte34336
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

East End Holstebro ApS

CVR-nr 38523015

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

East End Holstebro ApS

CVR-nr: 38523015

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

East End Holstebro ApS

CVR-nr: 38523015

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger