Proff
Proff
Annonce
Annonce

DSO Holding ApS

CVR-nr40534520
AdresseTøndergade 16, 1752 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2022-12Regnskab med fremmed valuta
2021-12Regnskab med fremmed valuta
2020-12Regnskab med fremmed valuta
2019-12Regnskab med fremmed valuta

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

20.05.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeUSDUSDUSDUSD
Nettoomsætning----
Vareforbrug0007
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste-8-13-32-7
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat-8-13-32-7
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter0000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.259931-365
Finansielle poster netto1.258931-365
Ordinært resultat1.251919-3558
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat1.251919-3558
Skat af årets resultat0000
Årets resultat1.251919-3558

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeUSDUSDUSDUSD
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele2.2621.0047275
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.2621.0047275
Anlægsaktiver i alt2.2621.0047275
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender2000
Værdipapirer0000
Likvide midler310123
Omsætningsaktiver i alt410123
Status balance2.2671.0148578
Selskabskapital14141414
Overført resultat-60-52-39-7
Udbytte0000
Øvrige reserver2.2529946265
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.2069553772
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt2.2069553772
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter00400
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt00400
Kortfristet gæld til nærtstående parter54000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat0000
Varekreditorer7100
Anden gæld05786
Kortfristet gæld i alt615886
Passiver i alt2.2671.0148578

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DSO Holding ApS

CVR-nr 40534520

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 20.05.2019 (PDF)

Periode: 20.05.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

DSO Holding ApS

CVR-nr: 40534520

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DSO Holding ApS

CVR-nr: 40534520

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger