Proff
Proff
Annonce
Annonce

DSB

CVR-nr25050053
AdresseTelegade 2, 2630 Taastrup

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning9.162.0009.659.0008.524.00010.100.0009.397.000
Vareforbrug949.0001.108.0005.639.0005.607.0005.749.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.264.0008.639.000-4.493.000-
Personaleomkostninger-2.616.000-2.630.000-2.686.000-2.685.000-2.550.000
Afskrivninger-1.132.0001.205.000-1.189.000-3.609.0001.749.000
Kapacitetsomkostninger-5.068.000-4.900.00000-5.141.000
Primært resultat163.000573.000-136.000-1.801.000500.000
Finansielle indtægter28.00016.00015.00012.00048.000
Finansielle udgifter-98.000-79.000-81.000-108.000-128.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto189.000216.000176.000202.000119.000
Finansielle poster netto119.000153.000110.000106.00039.000
Ordinært resultat282.000726.000-114.000-1.695.000539.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat282.000726.000-114.000-1.695.000539.000
Skat af årets resultat-25.000-103.00057.000419.000-89.000
Årets resultat257.000623.000-57.000-1.276.000450.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver191.000178.000144.000166.000214.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt191.000178.000144.000166.000214.000
Grunde og bygninger3.114.0003.476.0003.706.0003.878.0003.883.000
Andre anlæg og driftsmidler3.547.0003.761.0004.181.00006.762.000
Øvrige materielle anlægsaktiver288.000156.000105.0004.853.000847.000
Materielle anlægsaktiver i alt6.949.0007.393.0007.992.0008.731.00011.492.000
Kapitalandele1.802.0001.899.0001.604.0001.547.0001.455.000
Langfristede tilgodehavender1.345.0001.117.000722.00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000795.000870.000
Finansielle anlægsaktiver i alt3.147.0003.016.0002.326.0002.342.0002.325.000
Anlægsaktiver i alt10.287.00010.587.00010.462.00011.239.00014.031.000
Varebeholdninger8.00017.0001.00012.00012.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser366.000534.000327.000350.000350.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter43.00054.000292.000236.000623.000
Andre tilgodehavender1.589.000212.00051.000328.000338.000
Værdipapirer2.157.0001.500.00002.0000
Likvide midler16.000540.000914.0008.00040.000
Omsætningsaktiver i alt4.179.0003.498.0002.017.0001.165.0001.525.000
Status balance14.466.00014.085.00012.479.00012.404.00015.556.000
Selskabskapital4.760.0004.760.0004.760.0004.760.0004.760.000
Overført resultat532.000247.000-343.000-521.000804.000
Udbytte0000120.000
Øvrige reserver396.00086.000-325.000106.000138.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.688.0005.093.0004.092.0004.345.0005.822.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.688.0005.093.0004.092.0004.345.0005.822.000
Udskudt skat00000
Hensættelse339.000368.000292.000420.000936.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker4.350.0004.013.0003.228.0002.277.0002.162.000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld189.000581.000824.000734.000636.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt4.539.0004.594.0004.052.0003.011.0002.798.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter892.000636.000769.000814.0001.288.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker262.000664.00001.166.000840.000
Selskabsskat090.000083.000212.000
Varekreditorer1.608.0001.775.0001.296.0001.342.0001.021.000
Anden gæld1.138.000865.0001.978.0001.223.0003.660.000
Kortfristet gæld i alt3.900.0004.030.0004.043.0004.628.0006.000.000
Passiver i alt14.466.00014.085.00012.479.00012.404.00015.556.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte04.4016.75704.667
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DSB

CVR-nr 25050053

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DSB

CVR-nr: 25050053

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

DSB

CVR-nr: 25050053

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger