Proff
Proff

DS Gruppen A/S

CVR-nr40685014
AdresseSamsøvej 2, 9500 Hobro

DS GRUPPEN
- Part of GOLDBECK -

Der er en særlig ånd, der kendetegner hele koncernen. Den handler om troværdighed, kvalitet og gode håndværksmæssige dyder. Om at holde fokus på vækst, udvikling og viljen til at betræde nye områder. 

Hver for sig er selskaberne i koncernen særdeles konkurrencedygtige og sammen endnu stærkere. Videndelingen mellem selskaberne er struktureret og sker både i indkøbet, projekteringen, produktionen og montagen. Det sikrer vores kunder og samarbejdspartnere en meget effektiv byggeproces og et bedre slutprodukt. 

Ansvar der forpligter

Medarbejderne er på alle måder vores vigtigste ressource, og vi arbejder løbende på at sikre sunde arbejdsforhold. Det gælder særligt i forhold til at forebygge arbejdsbetingede skader, hvor vi gennem grundig instruktion og indføring sikrer, at nye medarbejdere og specielt unge medarbejdere fra første dag er fortrolige med sikkerhedsreglerne og vores procedurer.

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-032022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

31.03.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-032022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning5.2627.1707.5061.821.2271.657.489
Vareforbrug3.2624.64310.2851.303.1361.142.555
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.9628.027-1.218519.918517.022
Personaleomkostninger-2.907-6.113-6.357-376.578-378.223
Afskrivninger-1.726-1.914-2.913-26.204-24.440
Kapacitetsomkostninger0-340-520
Primært resultat-671-34-10.488117.084114.359
Finansielle indtægter160001.5101.640
Finansielle udgifter-731-305-874-4.541-4.855
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto161.568198.572217.051-1.272-583
Finansielle poster netto160.997198.267216.177-4.303-3.798
Ordinært resultat160.326198.233205.689112.781110.561
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat160.326198.233205.689112.781110.561
Skat af årets resultat-263-1.0302.516-25.517-24.542
Årets resultat160.063197.203208.20587.26486.019

BALANCEREGNSKAB

2023-032022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger30.12831.74314.38796.88991.257
Andre anlæg og driftsmidler861971.45980.85270.439
Øvrige materielle anlægsaktiver0004.10518.863
Materielle anlægsaktiver i alt30.21431.94015.846181.846180.559
Kapitalandele708.802548.209400.17016.93915.194
Langfristede tilgodehavender225.0000000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0727200
Finansielle anlægsaktiver i alt933.802548.281400.24216.93915.194
Anlægsaktiver i alt964.016580.221416.088198.785195.753
Varebeholdninger00069.38890.036
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000311.164386.765
Tilgodehavender hos nærtstående parter7.3651.7341.10604.113
Andre tilgodehavender1.0101.4322.9992.6454.131
Værdipapirer00000
Likvide midler17.82421.60122.315292.321140.495
Omsætningsaktiver i alt26.19924.76726.420679.267628.995
Status balance990.215604.988442.508878.052824.748
Selskabskapital4.5004.5004.5004.5004.500
Overført resultat213.639233.439159.253264.454184.037
Udbytte0075.600070.000
Øvrige reserver503.763324.806202.80600
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel721.902562.745442.159268.954258.537
Minoritetsinteressernes andel00017.02514.552
Egenkapital i alt721.902562.745442.159285.979273.089
Udskudt skat00000
Hensættelse00022.46425.115
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0001.3142.366
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter190.0000000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt190.000001.3142.366
Kortfristet gæld til nærtstående parter76.00340.6160101.1930
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0000386
Selskabsskat3990029.00718.237
Varekreditorer841430471205.951318.826
Anden gæld1.0701.197-122232.144186.729
Kortfristet gæld i alt78.31342.243349568.295524.178
Passiver i alt990.215604.988442.508878.052824.748

ANDET

2023-032022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte344563527
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DS Gruppen A/S

CVR-nr 40685014

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 31.03.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

DS Gruppen A/S

CVR-nr: 40685014

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7054847

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

DS Gruppen A/S

CVR-nr: 40685014

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger