Proff
Proff
Annonce

DPG Media Denmark ApS

CVR-nr29789126
AdressePilestræde 34, 1112 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug000033
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste--0-35-33
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat000-35-33
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-9.737-4.074-3.069-2.877-2.648
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-9.737-4.074-3.069-2.877-2.648
Ordinært resultat-9.737-4.074-3.069-2.912-2.681
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-9.737-4.074-3.069-2.912-2.681
Skat af årets resultat2.142896668358582
Årets resultat-7.595-3.178-2.401-2.554-2.099

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele900.000900.000900.000900.000900.000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt900.000900.000900.000900.000900.000
Anlægsaktiver i alt900.000900.000900.000900.000900.000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.1428966680582
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt2.1428966680582
Status balance902.142900.896900.668900.000900.582
Selskabskapital12.13812.13812.13812.13812.138
Overført resultat200.031207.626210.804213.205215.759
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel212.169219.764222.942225.343227.897
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt212.169219.764222.942225.343227.897
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter689.938681.097677.691674.622672.685
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer353535350
Anden gæld00000
Kortfristet gæld i alt689.973681.132677.726674.657672.685
Passiver i alt902.142900.896900.668900.000900.582

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte000--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DPG Media Denmark ApS

CVR-nr 29789126

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DPG Media Denmark ApS

CVR-nr: 29789126

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DPG Media Denmark ApS

CVR-nr: 29789126

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger