Proff
Proff

DMR A/S

CVR-nr14249141
AdresseHårup Østervej 3, 8600 Silkeborg

DMR A/S (Dansk Miljørådgivning A/S) er et landsdækkende, privatejet rådgivende ingeniørfirma med ~220 medarbejdere fordelt på 18 kontorer i hele Danmark. Hos DMR er kunden altid i centrum og det er vores målsætning i tæt samarbejde med kunden at målrette vores rådgivning og løsningsforslag i forhold til kundens aktuelle formål og krav. Vi vil derfor i ethvert kundeforhold tilstræbe at levere ydelser og produkter, hvis omfang og kvalitet, svarer til kundens forventninger og krav. I erkendelse af, at vores kunder i vid udstrækning uddelegerer ansvar og beslutninger til os tilstræber vi i ethvert kundeforhold at: Levere langtidsholdbar rådgivning af høj kvalitet, opfatte os som vores kundes ambassadør, bruge kundernes penge på samme måde, “som vi ville bruge vores egne”. I erkendelse af, at leveret kvalitet afspejler bl.a. arbejdsmiljø og firmapolitik er det DMR’s mål til stadighed at vedligeholde virksomheden som ny, anderledes og bedre, samt som et ansvarligt medlem af samfundet at yde rådgivning, der sikrer miljømæssigt og økonomisk langsigtede optimale løsninger for kunden. DMR er AAA kreditratet og DMRs Ledelsessystem er certificeret efter ISO 9001:2015 (kvalitet), 14001:2015 (miljø), 45001:2018 (arbejdsmiljø) og social og samfundsmæssig ansvarlighed (ISO26000/DS 49001) – det er din sikkerhed for kvalitet og levering af opgave.

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste160.938160.021145.951131.146107.168
Personaleomkostninger-132.723-125.260-111.196-97.024-83.350
Afskrivninger-6.374-4.209-3.475-2.819-2.663
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat21.84130.55231.28031.30321.156
Finansielle indtægter7716621016972
Finansielle udgifter-1.152-350-109-219-75
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.0950000
Finansielle poster netto20-184101-50-2
Ordinært resultat21.86130.36831.38131.25321.153
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat21.86130.36831.38131.25321.153
Skat af årets resultat-4.666-6.676-6.955-6.918-4.524
Årets resultat17.19523.69224.42624.33616.629

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill5.5310000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.3791.8872.547480119
Immaterielle anlægsaktiver i alt6.9101.8872.547480119
Grunde og bygninger1.1981.6322.2922.5892.893
Andre anlæg og driftsmidler4.5306.1344.3563.2222.688
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5.7287.7666.6495.8115.581
Kapitalandele8.1092.041000
Langfristede tilgodehavender06.500000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.1731.357851614514
Finansielle anlægsaktiver i alt9.2829.898851614514
Anlægsaktiver i alt21.92019.55110.0466.9056.214
Varebeholdninger310314250351415
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser67.18172.02564.73755.77051.293
Tilgodehavender hos nærtstående parter5440000
Andre tilgodehavender6609852.87713.0651.888
Værdipapirer00000
Likvide midler62.8723.0083.6271.256
Omsætningsaktiver i alt70.02976.85571.08573.29555.255
Status balance91.94996.40681.13280.20061.469
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat1.1036.3425.1713.8343.821
Udbytte17.53423.20021.70020.50016.600
Øvrige reserver5.2371.1191.9061870
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel24.37431.16129.27725.02120.921
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt24.37431.16129.27725.02120.921
Udskudt skat1304150600
Hensættelse0494192-0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter8.5198.2318.41700
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld4.3545.4985.5227.19421
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt12.87313.72913.9397.19421
Kortfristet gæld til nærtstående parter9.77610.03806150
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker8.8297.1202.498842.273
Selskabsskat0405.3094.398
Varekreditorer8.1337.0787.7346.7947.717
Anden gæld27.96426.78227.49135.79125.988
Kortfristet gæld i alt54.70251.02237.72347.98540.527
Passiver i alt91.94996.40681.13280.20061.469

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte205205182163142
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DMR A/S

CVR-nr 14249141

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

DMR A/S

CVR-nr: 14249141

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7032613
Recipientundersøgelser - vandløb.
Miljøscreening og droneopmåling.
Geoteknisk rådgivning.
Industrimiljø rådgivning.
Jordforurening - oprensning af forurening.


Certificeringer

ISO 45001:2018 Arbejdsmiljøledelse + DS49000 Social og samfundsmæssig ansvarlighed
ISO 45001:2018 Arbejdsmiljøledelse + DS49000 Social og samfundsmæssig ansvarlighed
ISO 9001:2015 Kvalitetsledelse + ISO14001:2015 Miljøledelse
ISO 9001:2015 Kvalitetsledelse + ISO14001:2015 Miljøledelse
Højeste kreditværdighed
Højeste kreditværdighed

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

DMR A/S

CVR-nr: 14249141

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger