Proff
Proff
Annonce
Annonce

DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR-nr32451195
AdresseAgro Food Park 13, 8200 Aarhus N

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.3842.6703.6102.2111.827
Personaleomkostninger-617-708-1.296-996-996
Afskrivninger0000-50
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.7661.9632.3141.215781
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-5-3-300
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-5-3-300
Ordinært resultat2.7611.9602.3111.215781
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.7611.9602.3111.215781
Skat af årets resultat-610-433-510-269-175
Årets resultat2.1521.5271.801946606

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele390000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver039391010
Finansielle anlægsaktiver i alt3939391010
Anlægsaktiver i alt3939391010
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser14723488126150
Tilgodehavender hos nærtstående parter0118600
Andre tilgodehavender08001.25000
Værdipapirer00000
Likvide midler1.0835511.097748266
Omsætningsaktiver i alt1.2301.7032.440874416
Status balance1.2691.7422.480884427
Selskabskapital8080808080
Overført resultat10106
Udbytte4519298003520
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5321.00988143286
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5321.00988143286
Udskudt skat00000
Hensættelse118524
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter10012
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat606430506272193
Varekreditorer680104011
Anden gæld113216983177130
Kortfristet gæld i alt7277261.594450336
Passiver i alt1.2691.7422.480884427

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11111

Hent gratis årsrapporter

DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR-nr 32451195

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR-nr: 32451195

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR-nr: 32451195

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger