Proff
Proff
Annonce
Annonce

DKTV A/S

CVR-nr17981684
AdresseTeglholmsgade 1, 2450 København SV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning667.902746.145834.384784.512683.406
Vareforbrug328.362-197.611446.197393.481292.113
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste344.216371.471388.230391.498392.840
Personaleomkostninger-242.881-245.092-255.054-251.243-244.460
Afskrivninger-22.712-26.777-27.947-24.071-29.125
Kapacitetsomkostninger0000-24
Primært resultat78.26299.241105.229116.185119.231
Finansielle indtægter2746234312153
Finansielle udgifter-1.147-722-649-596-64
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-361-361000
Finansielle poster netto-1.234-1.021-615-28489
Ordinært resultat77.38998.581104.614115.900119.319
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat77.38998.581104.614115.900119.319
Skat af årets resultat-16.685-22.037-23.381-26.353-25.078
Årets resultat60.70476.54481.23389.54794.241

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill5361.8135.9804.3675.645
Øvrige immaterielle anlægsaktiver28.73026.01020.13518.95014.905
Immaterielle anlægsaktiver i alt29.26627.82426.11523.31720.550
Grunde og bygninger9508861.106801811
Andre anlæg og driftsmidler16.06618.98227.41536.19228.790
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt17.01619.86828.52136.99329.601
Kapitalandele1.9202.281213213213
Langfristede tilgodehavender878686116111
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.0072.367299329324
Anlægsaktiver i alt48.28950.05954.93560.63950.475
Varebeholdninger7.0617.5109.81412.47713.022
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser372.348329.331572.898278.781198.647
Tilgodehavender hos nærtstående parter175.151282.081140.477189.755122.310
Andre tilgodehavender963911032.5508.871
Værdipapirer00000
Likvide midler189.614174.90410.73984.665217.455
Omsætningsaktiver i alt755.321804.592741.939573.432562.175
Status balance803.610854.651796.874634.071612.650
Selskabskapital30.56730.56730.56730.56730.567
Overført resultat518.083457.379380.835299.539216.315
Udbytte00000
Øvrige reserver110.282110.282110.282110.344104.021
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel658.932598.228521.684440.450350.903
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt658.932598.228521.684440.450350.903
Udskudt skat00000
Hensættelse8003.8961.2608001.002
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.03288.12957.14321.59952.937
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat16.88623.51621.74620.73327.725
Varekreditorer46.80953.13198.71879.63458.220
Anden gæld75.48887.75196.32370.854105.353
Kortfristet gæld i alt143.878252.527273.930192.821260.744
Passiver i alt803.610854.651796.874634.071612.650

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte438462503502490
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DKTV A/S

CVR-nr 17981684

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DKTV A/S

CVR-nr: 17981684

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DKTV A/S

CVR-nr: 17981684

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger