Proff
Proff
Annonce
Annonce

DKT Finance ApS

CVR-nr39187043
AdresseTeglholmsgade 1, 2450 København SV

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug2.0001.0001.0001.0002.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-----
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-2.000-1.000-1.000-1.000-2.000
Finansielle indtægter2.144.0002.935.0002.608.0002.483.0002.392.000
Finansielle udgifter-2.281.000-2.825.000-2.641.000-2.506.000-2.386.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-137.000110.000-33.000-23.0006.000
Ordinært resultat-139.000109.000-34.000-24.0004.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-139.000109.000-34.000-24.0004.000
Skat af årets resultat-249.000-288.000-231.000-234.000-293.000
Årets resultat-388.000-179.000-265.000-258.000-289.000

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele7.849.0004.163.0004.111.0004.111.0004.111.000
Langfristede tilgodehavender23.545.00021.875.00030.823.00029.140.00028.030.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt31.394.00026.038.00034.934.00033.251.00032.141.000
Anlægsaktiver i alt31.394.00026.038.00034.934.00033.251.00032.141.000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.402.00011.966.0001.243.0001.156.0001.076.000
Andre tilgodehavender0209.000000
Værdipapirer00000
Likvide midler6.00011.0006.0001.00045.000
Omsætningsaktiver i alt1.408.00012.186.0001.249.0001.168.0001.122.000
Status balance32.802.00038.224.00036.183.00034.419.00033.263.000
Selskabskapital00000
Overført resultat6.376.0003.231.0003.410.0003.675.0003.933.000
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.376.0003.231.0003.410.0003.675.0003.933.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.376.0003.231.0003.410.0003.675.0003.933.000
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker0010.429.00010.201.00010.450.000
Langfristet gæld til nærtstående parter022.691.00020.842.00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt24.704.00022.691.00031.271.00029.344.00028.045.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0287.0001.241.0001.141.0001.050.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker010.634.000000
Selskabsskat249.0000231.000229.000205.000
Varekreditorer00000
Anden gæld01.352.000000
Kortfristet gæld i alt1.722.00012.302.0001.502.0001.400.0001.285.000
Passiver i alt32.802.00038.224.00036.183.00034.419.00033.263.000

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte----0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DKT Finance ApS

CVR-nr 39187043

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DKT Finance ApS

CVR-nr: 39187043

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DKT Finance ApS

CVR-nr: 39187043

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger