Proff
Proff
Annonce
Annonce

DJURSLANDS KLOAKSERVICE ApS

CVR-nr53685013
AdresseAbildgårdsvej 10, 8570 Trustrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste12.67715.06915.83316.33214.211
Personaleomkostninger-13.206-14.705-13.477-13.691-11.865
Afskrivninger-191-177-288-835-1.140
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-7201872.0681.8061.206
Finansielle indtægter122122815459
Finansielle udgifter-77-67-27-16-45
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto28931222411345
Finansielle poster netto33436727715159
Ordinært resultat-3865542.3461.9571.265
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-3865542.3461.9571.265
Skat af årets resultat85-126-516-431-279
Årets resultat-3014281.8301.527987

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler3865786117481.087
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3865786117481.087
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00001.096
Finansielle anlægsaktiver i alt00001.096
Anlægsaktiver i alt3865786117482.183
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.8632.5932.7283.0172.292
Tilgodehavender hos nærtstående parter7.1719.0258.2554.3272.824
Andre tilgodehavender8868752.0191.22542
Værdipapirer22222
Likvide midler129152298121286
Omsætningsaktiver i alt12.09912.73113.3908.9455.777
Status balance12.48513.30914.0019.6937.960
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat7.2517.5527.1245.2953.768
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel7.4517.7527.3245.4953.968
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt7.4517.7527.3245.4953.968
Udskudt skat00000
Hensættelse106126156-0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.2431.2141.1904150
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.2431.2141.1904150
Kortfristet gæld til nærtstående parter381936044
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker521.1950220
Selskabsskat0139217509428
Varekreditorer1.4248531.0021.054590
Anden gæld2.1712.0104.0752.1972.930
Kortfristet gæld i alt3.6854.2165.3303.7833.992
Passiver i alt12.48513.30914.0019.6937.960

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte2426242220

Hent gratis årsrapporter

DJURSLANDS KLOAKSERVICE ApS

CVR-nr 53685013

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DJURSLANDS KLOAKSERVICE ApS

CVR-nr: 53685013

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

DJURSLANDS KLOAKSERVICE ApS

CVR-nr: 53685013

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger