Proff
Proff
Annonce

Dinge Holding ApS

CVR-nr42788708
AdresseLokesvej 3 C 3 4, 8230 Åbyhøj

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-12
Startdato

01.01.2023

26.10.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste-2-2
Personaleomkostninger00
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat-2-2
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter00
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto00
Ordinært resultat-2-2
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat-2-2
Skat af årets resultat00
Årets resultat-2-2

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele4040
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt4040
Anlægsaktiver i alt4040
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender10
Værdipapirer00
Likvide midler00
Omsætningsaktiver i alt10
Status balance4140
Selskabskapital4040
Overført resultat-3-2
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3738
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt3738
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt00
Kortfristet gæld til nærtstående parter20
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer22
Anden gæld00
Kortfristet gæld i alt42
Passiver i alt4140

ANDET

2023-122022-12
Antal ansatte00
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Dinge Holding ApS

CVR-nr 42788708

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 26.10.2021 (PDF)

Periode: 26.10.2021 - 31.12.2022

Kreditrapport

Dinge Holding ApS

CVR-nr: 42788708

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Dinge Holding ApS

CVR-nr: 42788708

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger