Proff
Proff
Annonce
Annonce

DHL Freight Denmark A/S

CVR-nr41041293
AdresseBanemarksvej 48, 2605 Brøndby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.124.195969.559927.414
Vareforbrug-898.610-756.629786.934
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste147.342125.813156.628
Personaleomkostninger-137.813-127.632-123.867
Afskrivninger-24.099-22.546-22.413
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-14.570-24.36510.348
Finansielle indtægter2.4517241.866
Finansielle udgifter-4.106-2.097-3.384
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-1.655-1.373-1.518
Ordinært resultat-16.225-25.7388.830
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-16.225-25.7388.830
Skat af årets resultat3.5916.5794.826
Årets resultat-12.634-19.15913.656

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger55.23553.84260.352
Andre anlæg og driftsmidler33.42635.60132.051
Øvrige materielle anlægsaktiver1.11200
Materielle anlægsaktiver i alt89.77389.44392.403
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver252525
Finansielle anlægsaktiver i alt252525
Anlægsaktiver i alt89.79889.46892.428
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser132.322121.467121.935
Tilgodehavender hos nærtstående parter31.81927.41693.325
Andre tilgodehavender18.93013.2047.514
Værdipapirer000
Likvide midler40028.188397
Omsætningsaktiver i alt183.675190.628223.488
Status balance273.473280.096315.916
Selskabskapital600600400
Overført resultat27.88740.52126.130
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel28.48741.12126.530
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt28.48741.12126.530
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld46.79061.76763.800
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt46.79061.76763.800
Kortfristet gæld til nærtstående parter11.13330.90291.242
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat00175
Varekreditorer162.532120.280119.253
Anden gæld24.53126.02614.916
Kortfristet gæld i alt198.196177.208225.586
Passiver i alt273.473280.096315.916

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte261253250
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DHL Freight Denmark A/S

CVR-nr 41041293

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

DHL Freight Denmark A/S

CVR-nr: 41041293

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DHL Freight Denmark A/S

CVR-nr: 41041293

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger