Proff
Proff
Annonce
Annonce

DHL EXPRESS (DENMARK) A/S

CVR-nr10154596
AdresseJydekrogen 14, 2625 Vallensbæk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.264.8821.086.965793.3011.783.3661.759.178
Vareforbrug-836.376-710.285533.7291.407.8911.409.878
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste348.970300.159261.789393.555361.456
Personaleomkostninger-268.898-239.163-205.933-319.438-299.739
Afskrivninger-25.862-24.266-23.417-38.064-33.406
Kapacitetsomkostninger-6480-76000
Primært resultat53.56236.73031.67936.05328.311
Finansielle indtægter2.2921.2231702.6392.572
Finansielle udgifter-2.729-2.328-2.237-6.881-6.264
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto61.56854.3572.305-6.808-22.975
Finansielle poster netto61.13153.252238-11.050-26.667
Ordinært resultat114.69389.98231.91725.0031.644
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat114.69389.98231.91725.0031.644
Skat af årets resultat-12.469-7.466-3.000-11.35723.611
Årets resultat102.22482.51628.91713.64625.255

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger47.76257.01965.374123.42193.459
Andre anlæg og driftsmidler54.83857.88258.24467.88972.734
Øvrige materielle anlægsaktiver00051.4060
Materielle anlægsaktiver i alt102.600114.901123.618242.716166.193
Kapitalandele160.38698.81844.46142.15648.964
Langfristede tilgodehavender001.1571.1931.062
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.1611.157000
Finansielle anlægsaktiver i alt161.54799.97545.61843.34950.026
Anlægsaktiver i alt264.147214.876169.236286.065216.219
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser157.069161.070112.628262.530286.158
Tilgodehavender hos nærtstående parter214.920196.307168.70783.53333.544
Andre tilgodehavender3.5048.76713.24415.68424.909
Værdipapirer00000
Likvide midler31291127521.419
Omsætningsaktiver i alt376.015366.286295.065362.797346.245
Status balance640.162581.162464.301648.862562.464
Selskabskapital76.10076.10076.10076.10076.100
Overført resultat235.898233.674151.158134.715121.069
Udbytte100.0000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel411.998309.774227.258210.815197.169
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt411.998309.774227.258210.815197.169
Udskudt skat00000
Hensættelse3.8834.5574.1463.9243.639
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld42.24768.07372.335118.31782.044
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt42.24768.07372.335118.31782.044
Kortfristet gæld til nærtstående parter63.40163.95639.47928.98323.597
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat7.7294.2271.7468.5110
Varekreditorer38.99651.87443.919187.188162.312
Anden gæld71.90878.70175.41891.12493.703
Kortfristet gæld i alt182.034198.758160.562315.806279.612
Passiver i alt640.162581.162464.301648.862562.464

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte451407357608573
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DHL EXPRESS (DENMARK) A/S

CVR-nr 10154596

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DHL EXPRESS (DENMARK) A/S

CVR-nr: 10154596

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DHL EXPRESS (DENMARK) A/S

CVR-nr: 10154596

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger