Proff
Proff
Annonce
Annonce

Dff-Fonden

CVR-nr31494710
AdresseSøndre Fasanvej 98, st., 2500 Valby

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste64.88941.53223.81860.52761.473
Personaleomkostninger-30.392-23.505-27.047-32.968-34.349
Afskrivninger-9.689-10.071-11.720-10.873-10.108
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat24.8087.956-14.94916.68617.016
Finansielle indtægter801312
Finansielle udgifter-1.930-2.068-1.685-1.805-1.935
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1.922-2.068-1.684-1.802-1.923
Ordinært resultat22.8865.888-16.63314.88415.093
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat22.8865.888-16.63314.88415.093
Skat af årets resultat-6.186822-3.306-3.9303.297
Årets resultat16.7006.704-19.97910.94318.396

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill3.9724.2554.5394.8235.106
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt3.9724.2554.5394.8235.106
Grunde og bygninger205.728211.641217.243232.779214.911
Andre anlæg og driftsmidler15.83616.41020.81520.36520.352
Øvrige materielle anlægsaktiver019.433000
Materielle anlægsaktiver i alt221.564247.484238.058253.144235.263
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver580860569568566
Finansielle anlægsaktiver i alt580860569568566
Anlægsaktiver i alt226.116252.599243.166258.535240.935
Varebeholdninger621597511815995
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.1021.56524.0103.4674.332
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender2.3921.3622.3577.9568.752
Værdipapirer00000
Likvide midler43.91232.60315.43322.02022.309
Omsætningsaktiver i alt52.21536.92343.24235.35138.145
Status balance278.331289.522286.408293.886279.080
Selskabskapital18.52018.52018.52018.52018.520
Overført resultat43.10927.83621.97743.05132.883
Udbytte00000
Øvrige reserver84.75584.61482.41984.20684.466
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel146.384130.357122.324145.221135.321
Minoritetsinteressernes andel0613592556548
Egenkapital i alt146.384130.970122.916145.777135.869
Udskudt skat00016.4980
Hensættelse16.79212.32816.03917.11913.254
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00075.37781.581
Langfristet gæld til banker48.39168.33796.01500
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld07373384110
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt48.39168.41096.08875.76181.691
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker002513.57710.820
Selskabsskat00000
Varekreditorer38.92637.19529.85736.75030.165
Anden gæld27.83840.00620.8914.3466.733
Kortfristet gæld i alt66.76477.20150.77354.67347.718
Passiver i alt278.331289.522286.408293.886279.080

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte145103110149148
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Dff-Fonden

CVR-nr 31494710

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Dff-Fonden

CVR-nr: 31494710

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Dff-Fonden

CVR-nr: 31494710

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger