Proff
Proff
Annonce
Annonce

DFDS A/S

CVR-nr14194711
AdresseMarmorvej 18, 2100 København Ø

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning11.621.0008.250.0007.385.0009.757.0009.854.300
Vareforbrug6.515.000654.000598.000801.000818.600
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.106.0007.596.0006.787.0008.956.0009.035.700
Personaleomkostninger-1.485.000-1.162.000-1.027.000-1.229.000-1.133.000
Afskrivninger1.534.0001.749.000-1.826.0001.610.000475.100
Kapacitetsomkostninger-978.000-4.663.000-4.302.000-5.002.000-6.232.400
Primært resultat1.170.00022.000-68.0001.117.0001.193.800
Finansielle indtægter630.000259.000421.00064.0001.488.600
Finansielle udgifter-192.000-175.000-218.000-129.000-142.600
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto438.00084.000293.000-65.0001.346.000
Ordinært resultat1.608.000106.000135.0001.052.0002.539.900
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.608.000106.000135.0001.052.0002.539.900
Skat af årets resultat-120.00024.0005.000-3.000-2.400
Årets resultat1.608.000131.000140.0001.049.0002.537.500

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill116.000116.000116.000116.000116.500
Øvrige immaterielle anlægsaktiver332.000306.000284.000253.000234.700
Immaterielle anlægsaktiver i alt448.000423.000400.000268.000351.200
Grunde og bygninger22.0001.0001.0001.00026.300
Andre anlæg og driftsmidler6.623.0004.895.0004.624.0004.058.000120.800
Øvrige materielle anlægsaktiver1.990.0002.401.0002.238.0002.652.0004.504.100
Materielle anlægsaktiver i alt8.635.0007.297.0006.862.0006.711.0004.651.200
Kapitalandele9.291.0008.397.0006.770.0005.934.0005.871.700
Langfristede tilgodehavender75.00062.000276.0003.000111.400
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver266.00045.00086.000230.000157.500
Finansielle anlægsaktiver i alt9.631.0008.504.0007.131.0006.166.0006.140.700
Anlægsaktiver i alt18.714.00016.224.00014.393.00013.246.00011.143.100
Varebeholdninger183.000162.000104.000152.000151.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser01.682.0001.753.0002.878.0001.908.500
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender2.239.0006.000212.000461.0000
Værdipapirer0037.000051.500
Likvide midler489.000475.000735.000656.000580.600
Omsætningsaktiver i alt2.988.0002.405.0002.842.0003.850.0002.744.000
Status balance21.702.00018.629.00017.236.00017.095.00013.887.200
Selskabskapital1.173.0001.173.0001.173.0001.173.0001.172.600
Overført resultat8.975.0007.673.0007.808.0007.440.0006.505.600
Udbytte0235.0000235.000234.500
Øvrige reserver501.000275.000402.000493.000403.700
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel10.649.0009.355.0009.382.0009.339.0008.416.700
Minoritetsinteressernes andel000079.700
Egenkapital i alt10.649.0009.355.0009.382.0009.339.0008.416.700
Udskudt skat6.00005.0004.0003.300
Hensættelse47.000112.00037.00042.0004.700
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker3.955.0003.041.0002.898.0002.955.0001.674.700
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld80.00036.000159.00077.00082.300
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt4.040.0003.077.0003.059.0003.036.0001.765.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter4.522.0000000
Kortfristet gæld til banker04.194.0003.320.0003.022.0002.076.800
Selskabsskat36.0004.00004.0003.500
Varekreditorer1.650.0001.284.000740.0001.027.0001.237.200
Anden gæld659.000597.000697.000626.000386.000
Kortfristet gæld i alt6.867.0006.079.0004.759.0004.678.0003.705.500
Passiver i alt21.702.00018.629.00017.236.00017.095.00013.887.200

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte2.8202.3772.4762.6662.537
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DFDS A/S

CVR-nr 14194711

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DFDS A/S

CVR-nr: 14194711

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DFDS A/S

CVR-nr: 14194711

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger