Proff
Proff
Annonce

Det Nordjyske Mediehus A/S

CVR-nr18096641
AdresseØstre Havnegade 63, 9000 Aalborg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning613.433650.911479.327666.021756.122
Vareforbrug302.588316.446262.088311.739340.235
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste334.099360.403264.185390.555447.368
Personaleomkostninger-347.305-346.701-233.086-347.014-414.662
Afskrivninger-11.353-12.876-296-31.821-46.190
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-24.55982630.80311.720-13.484
Finansielle indtægter6.3366.64112.7076.45912.052
Finansielle udgifter-75-22.807-185-997-757
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0025.54900
Finansielle poster netto6.261-16.16638.0715.46211.295
Ordinært resultat-18.298-15.34068.87417.182-2.189
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-18.298-15.34068.87417.182-2.189
Skat af årets resultat1.9087.971-9.652-7.012-13.634
Årets resultat-16.390-7.36959.22210.170-15.823

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill21.05129.584046.87165.495
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00001.807
Immaterielle anlægsaktiver i alt21.05129.584046.87167.302
Grunde og bygninger7.94857.6741.333149.928152.910
Andre anlæg og driftsmidler10.4131.7372.5152468.481
Øvrige materielle anlægsaktiver03.662000
Materielle anlægsaktiver i alt18.36163.0733.848150.174161.391
Kapitalandele6.3476.347187.2526.5328.328
Langfristede tilgodehavender5.2964.8451.1342.4532.753
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt11.64311.192188.3868.98511.081
Anlægsaktiver i alt51.055103.849192.234206.030239.774
Varebeholdninger00002.002
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser66.27159.32242.29363.84370.143
Tilgodehavender hos nærtstående parter201.11239.93228.55604.106
Andre tilgodehavender23.13317.70352.1245.9613.464
Værdipapirer0121.258140.806133.741123.300
Likvide midler44.993151.23765.768138.05176.776
Omsætningsaktiver i alt340.293395.420336.929348.898288.407
Status balance391.348499.269529.163554.928528.181
Selskabskapital58.00058.00058.00058.00058.000
Overført resultat129.578145.968253.188196.082185.912
Udbytte0100.0002.00002.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel186.436302.832313.188254.237245.912
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt186.436302.832313.188254.237245.912
Udskudt skat-188-452-326-887-1.022
Hensættelse2.4004.5003.28416.22711.974
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00036.27139.003
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld02.463027.67611.986
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt02.463063.94750.989
Kortfristet gæld til nærtstående parter0083.31300
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat01.3626.0677.7942.960
Varekreditorer142.719141.81184.928133.150130.551
Anden gæld59.79346.30138.38379.57385.795
Kortfristet gæld i alt202.512189.474212.691220.517219.306
Passiver i alt391.348499.269529.163554.928528.181

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte622643411634727
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Det Nordjyske Mediehus A/S

CVR-nr 18096641

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Det Nordjyske Mediehus A/S

CVR-nr: 18096641

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Det Nordjyske Mediehus A/S

CVR-nr: 18096641

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger