Proff
Proff
Annonce

Designers Company A/S

CVR-nr39373599
AdresseÅrhusgade 130 1, 2150 Nordhavn

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-092020-092019-12
Startdato

01.01.2023

01.10.2021

01.10.2020

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

30.09.2021

30.09.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-092020-092019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-5.549-6.301-309-127-493
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-5.549-6.301-309-127-493
Finansielle indtægter4.3403.601142558746
Finansielle udgifter-16.906-17.678-4.577-2.931-5.516
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0-5.37811.822-17.975-11.291
Finansielle poster netto-12.566-19.4557.387-20.347-16.060
Ordinært resultat-18.115-25.7567.078-20.475-16.553
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-18.115-25.7567.078-20.475-16.553
Skat af årets resultat-3.2244.2361.1835501.105
Årets resultat-21.339-21.5208.262-19.925-15.448

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-092020-092019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele473.817392.447364.698256.228286.376
Langfristede tilgodehavender002.50300
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt473.817392.447367.200256.228286.376
Anlægsaktiver i alt473.817392.447367.200256.228286.376
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter91.310111.4715.35513.058482
Andre tilgodehavender1.85801.9192.6962.146
Værdipapirer00000
Likvide midler2429710293
Omsætningsaktiver i alt93.192111.5007.34415.7542.922
Status balance567.009503.947374.544271.982289.298
Selskabskapital2.1272.1272.1122.0692.069
Overført resultat234.616160.172179.314166.571185.069
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel236.743162.299181.426168.640187.138
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt236.743162.299181.426168.640187.138
Udskudt skat00000
Hensættelse-14.413000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00128.67055.00055.000
Langfristet gæld til nærtstående parter270.596267.264000
Anden langfristet gæld0033.59232.54132.106
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt270.596267.264162.26287.54187.106
Kortfristet gæld til nærtstående parter58.96353.3634.45801
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0026.33015.73515.004
Selskabsskat06.378000
Varekreditorer00555548
Anden gæld70723013110
Kortfristet gæld i alt59.67059.97030.85615.80115.053
Passiver i alt567.009503.947374.544271.982289.298

ANDET

2023-122022-122021-092020-092019-12
Antal ansatte01000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Designers Company A/S

CVR-nr 39373599

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 31.12.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 30.09.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.03.2018 (PDF)

Periode: 01.03.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Designers Company A/S

CVR-nr: 39373599

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Designers Company A/S

CVR-nr: 39373599

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger