Proff
Proff
Annonce

DEPONIGAS ApS

CVR-nr25024737
AdresseEsby Strandvej 1, 8420 Knebel

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2721.673867878731
Personaleomkostninger-299-297-282-267-289
Afskrivninger-60-114-212-324-361
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-871.26137228681
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-17-8-10-6-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-17-8-10-6-5
Ordinært resultat-1041.25336328176
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1041.25336328176
Skat af årets resultat20-276-73-62-17
Årets resultat-8497729021959

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler837182256262538
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt837182256262538
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt837182256262538
Varebeholdninger6762685858
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser242687258214202
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender333321278266270
Værdipapirer00000
Likvide midler239956618555256
Omsætningsaktiver i alt9182.0621.2711.135832
Status balance1.7562.2431.5281.3971.370
Selskabskapital620620620620620
Overført resultat286371-172-152187
Udbytte0434310310124
Øvrige reserver173173173173173
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.0801.5989319511.104
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.0801.5989319511.104
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat023645370
Varekreditorer494267325285234
Anden gæld18214222712332
Kortfristet gæld i alt676645597446266
Passiver i alt1.7562.2431.5281.3971.370

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DEPONIGAS ApS

CVR-nr 25024737

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DEPONIGAS ApS

CVR-nr: 25024737

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DEPONIGAS ApS

CVR-nr: 25024737

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger