Proff
Proff
Annonce
Annonce

Dentsu Danmark A/S

CVR-nr58227811
AdresseOvergaden Neden Vandet 7, 1414 København K

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning283.7751.604.1211.426.2081.560.2491.627.604
Vareforbrug28.6131.410.1011.290.1641.412.4661.466.740
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste255.361194.463139.535147.783160.864
Personaleomkostninger-193.041-173.468-122.720-132.110-127.684
Afskrivninger1.519-1.430-1.687-2.440-2.559
Kapacitetsomkostninger0-905000
Primært resultat60.80118.66015.12813.23330.621
Finansielle indtægter2.5851.9321.8412.5042.290
Finansielle udgifter-1.952-34.626-5.733-1.787-1.995
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto77.30195.101023.86718.208
Finansielle poster netto77.93462.407-3.89224.58418.503
Ordinært resultat138.73581.06711.23637.81749.124
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat138.73581.06711.23637.81749.124
Skat af årets resultat-13.842-4.493-3.665-2.987-6.914
Årets resultat124.89376.5747.57134.83042.210

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00781366
Immaterielle anlægsaktiver i alt00781366
Grunde og bygninger630864293295484
Andre anlæg og driftsmidler2.6122.5442.3402.8103.906
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.2423.4082.6333.1054.390
Kapitalandele260.740376.305376.305404.176162.066
Langfristede tilgodehavender4.0093.6023.5323.4703.406
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt264.749379.907379.837407.646165.472
Anlægsaktiver i alt267.991383.315382.477410.832170.228
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser267.204353.962257.694259.495241.835
Tilgodehavender hos nærtstående parter59.04621.6574.1509.87766.762
Andre tilgodehavender94420.55920.94419.05511.639
Værdipapirer00000
Likvide midler276.756389.812283.514291.274198.297
Omsætningsaktiver i alt604.706786.485567.587580.550521.404
Status balance872.6971.169.800950.064991.382691.632
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat173.305322.743247.420293.399258.569
Udbytte159.164025.00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel332.969323.243272.920293.899259.069
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt332.969323.243272.920293.899259.069
Udskudt skat000-207-256
Hensættelse0136.648155.378168.7340
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld013.91613.4295.1250
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt013.91613.4295.125-256
Kortfristet gæld til nærtstående parter82.609137.076138.202129.273123.648
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker110.047118.77780.235116.4313.700
Selskabsskat2.44800010
Varekreditorer286.533359.311236.708232.435253.477
Anden gæld58.09180.82953.19245.48551.728
Kortfristet gæld i alt539.728695.993508.337523.624432.563
Passiver i alt872.6971.169.800950.064991.382691.632

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte270--249247
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Dentsu Danmark A/S

CVR-nr 58227811

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Dentsu Danmark A/S

CVR-nr: 58227811

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Dentsu Danmark A/S

CVR-nr: 58227811

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger